Ochorenie v rodine :

Keď do života vstúpi rakovina

Keď do života vstúpi rakovina je kniha určená všetkým, ktorých táto choroba zasiahla. Ponúka hodnotné rady a odporúčania ako zvládnuť náročnú etapu života nielen pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa snažia pomôcť. V rámci jednotlivých kapitol, ktoré sa dotýkajú väčšiny psychických problémov spojených s onkologickým ochorením, nájdete aj skutočné príbehy ľudí, ktorí sa s rakovinou stretli či už ako pacienti, alebo ich blízki. Ich úprimné výpovede sú svedectvom toho, ako sa dá žiť a prežiť s touto chorobou.
Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité, ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v tejto knihe odpovede. "V knihe sa dozviete aj o tom,
•čo všetko vás môže počas choroby stretnúť,
•ako môže telesné ochorenie vplývať na psychiku,
•ako rakovina zasahuje do života celej rodiny,
•aká je pre pacienta dôležitá láska a podpora najbližších,
•tom, čo pre seba môže urobiť pacient sám,
•čo prežíva dieťa, keď mu vážne ochorie rodič,
•čo prežíva dieťa, ktoré ochorie na rakovinu, a čo prežívajú jeho najbližší,
•prečo môže byť návrat do normálneho života po ukončení liečby náročný.
"Lekári intenzívne liečia telo, ale na pacientovu dušu sa akosi zabúda. A pritom každý pacient hľadá spôsob, ako sa chorobe postaviť, ako ju zvládnuť, ako ju prežiť. A nie vždy má okolo seba ľudí, ktorí mu v tom dokážu pomôcť. Za zvlášť cennú pokladám formu, ktorú sa nám podarilo knihe dať: myšlienky a problémy, ktorým sa v nej venujem, sa odvíjajú od skutočných príbehov. Vypovedajú o duši človeka zápasiaceho s chorobou aj o prežívaní jeho najbližších, sú úprimnou výpoveďou o tom, ako prežiť vo chvíľach, keď sa vedomie našej pominuteľnosti stáva
reálnejším než kedykoľvek predtým.
Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité. Ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v našej knihe odpovede.
Som presvedčená, že osobné výpovede o úspechoch, ale i pádoch, zlyhaniach a beznádeji, o tom, ako sa k nim človek postavil a čo mu dalo silu cez ne prejsť, môžu pomôcť všetkým, ktorí to práve potrebujú.
K cieľu vedie mnoho ciest... Existuje veľa spôsobov, ako chorobu zvládnuť. Tú svoju si však musí každý nájsť sám, podľa svojej povahy, presvedčenia, spôsobu života a viery. Je obdivuhodné, ak človek namiesto toho, aby sa chorobe poddal, hľadá a nájde spôsob, ako spolu s ňou či po jej zdolaní žiť, niekedy dokonca krajšie a zmysluplnejšie ako predtým. Kiežby vám táto kniha bola na vašej ceste inšpiráciou, radcom aj povzbudením a vedomie, že na nej nie ste sami, nech vás sprevádza, keď vám bude ťažko."


Život so sklerózou multiplex

Predstavujeme Vám prvé unikátne vydanie novej publikácie pre pacientov Život so sklerózou multiplex. Kniha obsahuje 20 kapitol, ktoré sa venujú príznakom, diagnostike, najnovším možnostiam liečby či rehabilitácie, alebo pomoci zo strany psychológa a urológa. V knihe sú cenné rady aj o tom ako plánovať rodičovstvo a aké sú možnosti sociálnej podpory. Bohato ilustrovaná kniha je doplnená aj zoznamom najčastejších medicínskych pojmov.

Otázka smrti a života

Psychiater a spisovateľ Irvin Yalom zasvätil svoj život pomáhaniu ľuďom trpiacim úzkosťami a smútkom. Nikdy sa však nestretol s potrebou poradiť sám sebe, kým jeho manželke, uznávanej feministickej spisovateľke Marilyn Yalomovej, nediagnostikovali rakovinu. V knihe Otázka smrti a života sa Marilyn a Irv delia o svoje skúsenosti s tým, ako sa pustili do nového boja: umožniť Marilyn zomrieť dobrou smrťou a Irvovi žiť ďalej bez nej.

V striedavom rozprávaní o ich posledných spoločných mesiacoch a Irvových prvých mesiacoch osamote nám ponúkajú vzácny pohľad do tváre smrteľnosti a vyrovnávania sa so stratou milovanej osoby. Manželia Yalomovci mali veľa požehnania - milujúcu rodinu, dom v Palo Alto pod nádherným starým dubom, veľký okruh priateľov, vášnivých čitateľov po celom svete a dlhé, naplnené manželstvo - ale čelili smrti tak ako všetci ostatní. S múdrosťou a láskou, ktorá v ich prípade trvala takmer sedemdesiat rokov, skúmajú univerzálne otázky intimity, lásky a smútku. Kniha Otázka smrti a života, vychádzajúca z dvoch životných skúseností, je otvorenou ponukou pre každého, kto hľadá podporu, útechu a zmysluplný život.


Demence

Leví podiel na starostlivosti o seniorov majú rodiny. Starostlivosť je o to náročnejšia, ak je diagnózou demencie. Publikácia autorky Elisabeth Lange ponúka pomocnú ruku pre túto náročnú výzvu. Súvislosti: Viac vedieť znamená zažívať menej stresu - preto kniha prináša podrobné informácie týkajúce sa najrôznejších oblastí starostlivosti o pacienta s demenciou. A samozrejme zrozumiteľné a overené fakty. Každodenná prax: Aby sa starostlivosť darila - nespočetné množstvo drobných tipov a trikov, ktoré môžu zásadne uľahčiť život starajúcej sa osobe i pacientovi.