Deti a ich výchova :

Od malých detí až po dospievajúcich mladých ľudí.

Rudolf Dreikurs - Deti ako výzva

Nadčasová kniha určená rodičom a vychovávateľom, ktorá logicky vysvetľuje, prečo deti neposlúchajú. Autori ponúkajú unikátny pohľad do logiky detí a rodičom na celej škále reálnych príkladov predstavujú intervencie, ktoré vo výchove fungujú a ktoré nie. Po prečítaní tejto knižky rodičia spontánne hovoria: Konečne mi to, čo sa u nás deje, dáva zmysel. Vedieť správne pôsobiť na deti je umenie, avšak táto publikácia, založená na individuálnej psychológii, ponúka nástroje na zvládnutie tohto umenia. Prístup, ktorý ponúka, je optimistický, považuje dieťa za kompetentného partnera dospelých a dodáva sebadôveru deťom i rodičom.


Jiřina Prekopová - Malý tyran

Čoraz viac rodičov je bezradných: hoci sa svoje deti snažili vychovávať čo najlepšie, vykľuli sa z nich malí tyrani. V novom, rozšírenom vydaní svojej najúspešnejšej knihy známa detská psychologička vysvetľuje, koľko opory a aké hranice deti potrebujú, aby ich vývin prebiehal hladko a bez porúch.

U detských porúch osobnosti sa stretávame s pozoruhodnou zmenou, ktorá sa ako výbuch šíri približne od osemdesiatych rokov. Dovtedy prevažovali úzkostné deti a outsideri, dnes sú to najmä poruchy spájajúce sa s deštrukciou a agresiou. Pre takéto deti je typický citový chlad, egoizmus a bezohľadnosť.
Autorka upozorňuje, aký typ rodičov je na výchovu "malého tyrana" najnáchylnejší, v ktorých obdobiach výchovy sa rodičia dopúšťajú chýb, a o aké chyby zvyčajne ide. Vďaka mnohým príkladom z praxe je kniha názorná a neraz otriasajúca. Pomoc ponúka terapia pevným objatím, ktorú autorka opisuje spolu s mnohými inými radami, ako deti zodpovedne vychovávať. 


Alice Millerová - Nesmíš si povšimnout

Nesmieš si všimnúť - nesmieš si uvedomiť, čo sa ti kedysi prihodilo a čo ďalej nevedomky opakuješ. Psychologička Alice Miller tento mlčky odovzdávaný príkaz prirovnáva k náboženským prikázaniam, o ktorých sa predsa tiež nediskutuje... Pretože ten, kto ich začne spochybňovať alebo sa len pýtať po ich pôvode a zmysle, je už jednou nohou mimo vieroučného systému. O to ťažšie je uvažovať o starých a "osvedčených" prístupoch vo výchove, odovzdávaných z generácie na generáciu. Situácie, do ktorých rodičia stavajú svoje deti, sú často opakovaním situácií, v ktorých sa oni sami ocitali vo svojom detstve. A na prerušenie tohto reťazca je potreba oveľa viac, než len uvedomiť si jeho existenciu, ako ukazuje príbeh zakladateľa psychoanalýzy, Sigmunda Freuda.


Kent Hoffmann - Kruh bezpečného rodičovstva

Rodičia dneška neustále čelia tlaku byť dokonalí. Avšak v snahe urobiť všetko správne riskujeme, že nám ujde, čo naše deti naozaj potrebujú pre celoživotné emocionálne bezpečie.

Jednoduché, ale silné rodičovské stratégie Kruhu bezpečia, ktoré Kent Hoffman, Glen Cooper a Bert Powell priniesli do tisícok rodín sú prvýkrát dostupné v takej forme, aby si ich rodič dokázal osvojiť svojpomocne. Naučíte sa:

  • Ako nájsť rovnováhu medzi opaterou, ochranou a rozvíjaním nezávislosti u dieťaťa.
  • Aké emocionálne potreby môže dieťa vyjadrovať náročným správaním.
  • Ako vaša vlastná výchova ovplyvňuje váš rodičovský štýl - a čo s tým môžete robiť.

Plná živých príkladov a unikátnych praktických nástrojov. Táto kniha pomenúva kľúčové body potrebné pre zdravú vzťahovú väzbu, ktoré sú dostupné pre každého.

Vedie k porozumeniu sebe samému, flexibilite a ochote robiť chyby a učiť sa z nich. Sebahodnotiaci dotazník je súčasťou knihy.


Adele Faber - Ako hovoriť, aby nás deti počúvali

Ako vychovávať účinne a bez kriku.

Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek - detských psychologičiek. Názov knihy doslova zodpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom na zlepšenie a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi. Vhodnou pomôckou sú kreslené ukážkové situácie s odporučeným priebehom dialógu.


Michal Černoušek - Deti a svět pohádek

Rozprávky majú vo vývoji malého dieťaťa nezastupiteľné miesto. Vnášajú do jeho sveta zmysel a poriadok a ponúkajú mu polarizované, zrozumiteľné obrazy dobra a zla a podporujú rozvoj citového prežívania, oznamujú mu informácie o mravných dimenziách ľudského života a majú aj terapeutickú hodnotu. Kniha prináša štúdie o jednotlivých rozprávkach: Popoluška (o súrodeneckej rivalite, čistotnosti, o odpútavaní od matky), Perníková chalúpka (o súrodeneckej solidarite, o nenásytnosti, o premenách materskej postavy, o vývoji k nezávislosti), Snehulienka a sedem trpaslíkov (o žiarlivosti narcizmu, otcovskej zrade a každodennej práci), Princ Bajaja (o mýte hrdinu, maskulinite, o chlapčenskom ideále, o symbolike trojky), Dlhý, Široký a Bystrozraký (o boji proti zlu, o prechodových rituáloch, o dostatočne dobrom otcovi a identifikácii s ním ), Červená čiapočka (o pokušení, o lykantropii, o vzťahu dievčaťa k maskulinite, o nevyzretej erotike, o existenciálnej kríze puberty). Ďalej kniha obsahuje štúdie Význam čertov v rozprávkach (zľahčenie zla, vykonávatelia trestu) a Rozprávky ako prípravu na riešenie problémov a Rozprávky ako dvojakú tvár ideálu (o probléme stotožňovania a o príťažlivosti zlého ideálu). 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu  


Jan Uwe Rogge - Deti potřebují hranice

Sú dnes deti viac nevychované a drzé ako predtým? Sú snáď dnes rodičia menej kompetentní? Ako môže denne dochádzať k situáciám, v ktorých "malý tyran" triumfuje a oni si zúfajú? Ako sa vyhnúť trvalému stresu vo výchove a pritom neupadnúť do autoritárstva, ukazuje skúsený rodinný poradca na mnohých príkladoch. Upozorňuje na úskalia liberálnej výchovy a vychádza z poňatia, že ani v dobrej snahe neobmedzovať slobodu dieťaťa nemožno dieťa "nechať dieťa na holičkách" a postaviť ho do dnešného sveta bez vedomia a znalosti vlastných hraníc. Rodičom, vychovávateľom i mnohým učiteľom dodáva autor svojimi návrhmi na riešenie odvahu dôsledne ísť vo výchove cestou, ktorá deťom dáva pocit bezpečia a istoty. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu  


Dívka pod hladinou

Sára a Matyáš, dvaja z viacerých hlavných hrdinov, ktorých príbehy nájdete v tejto knihe - sa stávajú statočnými bojovníkmi, ktorí sa, napriek okolnostiam, stavajú k životu čelom. Snažia sa, hoci často s vypätím všetkých síl a bez ohľadu na rany osudu a vnútorné konflikty, znova vstať a ísť v ústrety ďalšiemu dňu. Niekedy majú blízko seba priateľov a blízkych, ktorí im bývajú oporou, zatiaľ čo inokedy sa cítia osamelí. Skutočné príbehy hlavných hrdinov sú hlboko ľudské a osobné. Môžu sa rôznym spôsobom dotknúť každého z nás. Cieľom knihy je predovšetkým priblíženie psychoterapie verejnosti a umožnenie orientácie v tom, čo môže psychológ/terapeut ponúknuť nielen dospievajúcim v kríze. Mgr. Jana Růžičková, B.A., vyštudovala psychológiu na University of New York v Prahe a na Univerzite Palackého v Olomouci. Absolvovala výcvik v rogeriánskej psychoterapii a ukončila predatestačnú prípravu v odbore klinická psychológia. V súčasnej dobe pôsobí ako súčasť tímu v súkromnom zdravotníckom zariadení Psychoterapie Anjel, kde sa venuje prevažne diagnostike a terapii detí a dospievajúcich.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu   

Gordon Neufeld, Gábor Maté - Držte si své deti

Prelomová kniha, pri ktorej by sme si priali, aby si ju prečítalo aspoň desať percent rodičov v našej krajine. Sme presvedčení, že ak by sa tak stalo, nezostal by kameň na kameni. Upozorňuje totiž na jeden z najnebezpečnejších negatívnych trendov dnešnej výchovy. A to, že rodičia strácajú v priemere okolo siedmeho roku veku svoje deti na úkor ich rovesníkov. Kniha opisuje podstatu rodičovského puta, to, kde sa berie, ako oň prichádzame a hlavne, ako s ním narábať.


Jiřina Prekopová - Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu

Autorky úspešnej knihy prechádzajú najčastejšie výchovné problémy prvých siedmich rokov života, keďže prvotný detský svet prežívania predstavuje dôležitý predpoklad pre zdravý duševný vývoj. Rodičom radia nielen v tom, ako svoje deti vychovávať, ale aj vysvetľujú, v akom štádiu duševného vývoja sa práve nachádzajú. Až do siedmich rokov zvyčajne trvá tzv. magické štádium, takže v tomto veku môže byť škodlivé k deťom pristupovať ako k malým dospelým a vychovávať ich príliš rozumovo. Svoje rady ilustrujú množstvom konkrétnych príkladov z každodenného života - venujú sa uspávaniu, zvládaniu detskej agresie, čistote, jedlu, darčekom, zodpovednosti, zamestnaniu matky či situácii detí v neúplných rodinách. Cieľom tohto prístupu je z detí vychovať osobnosti so slobodným a optimistickým prístupom k životu, ktoré sa neboja rozdávať ani prijímať lásku.


Jiřina Prekopová - I rodiče by měli dělat chyby

Známa psychologička a rodinná terapeutka sa už niekoľko desaťročí zaoberá výchovnými problémami a rodinnou psychoterapiou. V tejto knihe sumarizuje svoju celoživotnú prax a poznanie. Jeden z nedostatkov modernej výchovy vidí v neschopnosti rodičov stanoviť deťom pravidlá a viesť ich k sebareflexii. Rodičia vychovaní generáciami svojich prísnych rodičov dnes často odmietajú akékoľvek tresty a pravidlá a zároveň sa pri výchove dopúšťajú mnohých chýb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vývoj detí. Rodičia však majú právo na to, aby chybovali. Zároveň by si však mali chyby priznať a vyvodiť z nich správne dôsledky. Kniha je písaná pre rodičov a rodinných terapeutov. PhDr. Jiřina Prekopová pracovala ako detská psychologička na klinike v Stuttgarte. Po roky sa zaoberá rodinnou psychoterapiou, je priekopníčkou vlastného terapeutického prístupu - terapia pevným objatím podľa Prekopovej. V Portáli vyšli jej knihy Malý tyran, Keď dieťa nechce spať, Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu, Nepokojné dieťa, Prvorodené dieťa, Pevné objatie. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15 % z nákupu  


Else Mullerová - Příběhy z měsíční houpačky

Asi najobľúbenejšiu knihu Else Müllerovej používajú predovšetkým rodičia ako čítanie pre deti pred spaním. Poetické príbehy s farebnými ilustráciami sú písané podľa metódy autogénneho tréningu prof. J. H. Schultze, ktorá akcentuje fantáziu, uvoľnenie a meditáciu ako vyrovnanie voči nášmu často jednostranne racionálne zameranému životu. Tento tréning pôsobí pozitívne na psychosomatické poruchy, na stres, odľahčuje vegetatívny nervový systém, pomáha regenerácii organizmu a podporuje jeho imunitu. Kniha je užitočná predovšetkým pre rodičov detí od štyroch rokov. Môže však pomôcť aj učiteľkám v materských školách, vychovávateľkám v školských družinách a psychológom pracujúcim s deťmi. Else Müller žije vo Frankfurte nad Mohanom. Pracuje ako terapeutka, organizuje kurzy autogénneho tréningu. Je autorkou niekoľkých úspešných kníh. Martina Špinková je ilustrátorka detských knižiek, básnička a riaditeľka hospicového občianskeho združenia Cesta domov. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu  


Álvaro Bilbao - Detský mozog vysvetlený rodičom

Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu v rozvíjaní jeho rozumového a emočného potenciálu

Neuropsychológ Álvaro Bilbao, ktorý je sám trojnásobným otcom, približuje rodičom mentálny svet detí, aby ich mohli vychovávať v súvislosti s pochopením ich vnútorných potrieb.

Kniha je hodnotným a praktickým návodom, ktorý vyvracia mnohé povery a zrozumiteľným spôsobom predkladá informácie najnovších výsledkov neurovedy, aby všetci rodičia dokázali pomôcť svojim deťom rozvinúť ich rozumový potenciál, a zároveň dosiahnuť maximálnu emocionálnu rovnováhu.
Hlboká, fascinujúca a srdečná kniha, ktorá vás dojme a pomôže vám pochopiť, čo vaše deti skutočne potrebujú.

Počas prvých rokov života má detský mozog taký potenciál, aký už nikdy nenadobudne. To však neznamená, že by sme sa mali snažiť urobiť z detí malých géniov. Práve naopak, jednostrannosť vo výchove má za následok vznik rôznych sociálnych deformácií, ktorých sa neskôr dospelý človek ťažko zbavuje. Len rovnomerné rozvíjanie racionálnej a emocionálnej inteligencie dokáže deťom zabezpečiť plynulý všestranný vývin a je dobrým základom úspešného a plnohodnotného života.


Manfred Spitzer - Digitálna demencia

Digitálne média nás odbremeňujú od duševnej práce. To, čo sme kedysi riešili hlavou, vybavujú dnes za nás počítače, smartfóny, organizátory a navigácie. Prináša to však nesmierne nebezpečenstvo, tvrdí Manfred Spitzer, renomovaný vedec, ktorý sa venuje výskumu mozgu. Výsledky výskumu, ktoré zverejnil, sú alarmujúce: DIGITÁLNE MÉDIA SPÔSOBUJÚ ZÁVISLOSŤ.
Z dlhodobého hľadiska škodia telu a predovšetkým duševnému stavu. Keď prácu mozgu prenášame na externé zdroje, mozog postupne prestáva naplno fungovať. Nervové bunky odumierajú a dorastajúce bunky nedokážu prežiť, lebo ich nevyužívame. U detí a mladistvých sa vplyvom obrazových médií dramaticky znižuje schopnosť učiť sa. Následkom sú poruchy pozornosti, strach a otupenie, poruchy spánku a depresia, nadváha, tendencia k násiliu a sociálny úpadok. Spitzer nás upozorňuje na znepokojujúci vývoj a predovšetkým u detí vyzýva k obmedzovaniu konzumu, aby sa predišlo digitálnej demencii. 


Jan Uwe Rogge - Rodiče určují hranice

Pokračovanie úspešnej knihy "Deti potrebujú hranice". Inšpirovaní touto knihou kládli čitatelia autorovi počas seminárov množstvo otázok, ktoré sa dotýkali tém, ktoré ostali v predchádzajúcej knihe skôr na okraji. Autor sa preto v knihe Rodičia určujú hranice venuje podrobne otázkam ako: Je možné vychovávať partnersky a byť pritom pre dieťa autoritou? Aké sú rozdiely medzi dôslednosťou a trestom? Ako dieťa ovplyvňuje rozdielny rodičovský štýl otca a matky? Porozumejú menšie  deti zmyslu hraníc? Ako riešiť situácie, v ktorých sú deti vystavené hraničným zážitkom, ktoré ich ponižujú? Ako zaobchádzať s témami choroby a smrti, aby deti neboli preťažované? Autor uvádza aj prípady zo svojej praxe, komentuje ich, rozoberá možné prístupy rodičov a ponúka východiská. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu