Knihy zamerané na emócie :

Verena Kast - Závist, žárlivost a jejich smysl

Závisť a žiarlivosť predstavujú spoločensky zakázané pocity. Preto sa ich snažíme potláčať alebo premietať na druhých. Verena Kastová je presvedčená, že sa tým pripravujeme o skvelú príležitosť, ako rozvíjať svoj potenciál a uvedomiť si vlastné hranice. Závisť a žiarlivosť totiž ohrozujú našu sebahodnotu a izolujú nás. Spoločne s nimi potláčame vlastnú tvorivosť. Utlmujeme svoju energiu. Autorka sa zaoberá tým, ako tieto pocity vznikajú a pritom rozoberá teóriu Melanie Kleinovej. Popisuje rôzne medziľudské interakcie (napríklad rivalitu medzi súrodencami). Hľadá príčiny závisti a žiarlivosti (napríklad v strachu z opustenia). Ponúka terapeutické možnosti a dáva podnety, ako so závisťou a žiarlivosťou zaobchádzať. Kniha je ďalším z autorkiných pokusov nájsť skrytý zmysel v zdanlivo rýdzo negatívnych emóciách. Verena Kast vyštudovala filozofiu a psychológiu, pôsobí ako analytička vo švajčiarskom St. Gallenu a prednáša na inštitúte C. G. Junga v Zürichu. Do roku 1998 bola predsedníčkou Medzinárodnej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Je autorkou mnohých knižných titulov. V nakladateľstve Portál vyšli jej knihy Imaginácia ako priestor stretnutia s nevedomím (1999), Kríza a tvorivý prístup k nej (2000), Dynamika symbolov (2000), Otcovia-dcéry, matky-synovia (2004), Hnev a jeho zmysel, Túžba po druhom (2011), Úzkosť a jej zmysel (2012), Sny (2013), Trúchlenie (2015).

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z Vášho nákupu.


Sprievodca pre vysoko citlivých ľudí

Približne pätina všetkých ľudí sa vyznačuje vysokou citlivosťou. Ak patríte medzi nich, iste ste sa už stretli s tým, že...
• vnímate citlivejšie ako ostatní emócie a nálady iných ľudí,
• unavuje vás, keď máte okolo seba mnoho vnemov a vzruchov,
• potrebujete byť občas úplne sami,
• ste náchylní na vyčerpanie a zmyslové preťaženie,
• často reagujete negatívne na svetlo, zvuky či vône,
• ťažko znášate veľké skupiny ľudí alebo nečakané zmeny.
Takýto život môže byť veľmi náročný, no ak sa naučíte používať svoju citlivosť ako dar, môže vám priniesť aj celý rad výhod.
V tejto knihe nájdete mnoho praktických tipov, cenných rád a techník, vďaka ktorým sa naučíte zvládať výzvy spojené s vlastnou citlivosťou, stanete sa silnejšími a zároveň si udržíte súcit a empatiu.
Zistíte tiež, ako sa vysoká citlivosť odráža na vašom zdraví, v partnerských vzťahoch, v pracovných kolektívoch a pri výchove detí. Dozviete sa, ako v týchto oblastiach s citlivosťou čo najlepšie zaobchádzať, a získate schopnosti, ktoré vás ochránia pred citovým zranením, stresom či vyhorením. 


Stačí jen málo

Táto kniha ponúka jednoduché cvičenia, ktoré majú chrániť proti stresu, zlepšovať náladu a budovať väčšiu emočnú odolnosť. Autor ako neuropsychológ vychádza z výskumu podloženého zistenia, že aj malé úlohy, ktoré svojmu mozgu dáme, môžu v dlhodobej perspektíve viesť k veľkým zmenám. Preto ponúka práve 52 cvičení; jednou z možností je vyhradiť na každej z nich jeden týždeň a svoju myseľ cvičiť po celý rok. Väčšinu cvikov je možné vykonávať kedykoľvek, kdekoľvek a iba v mysli. Predkladané úlohy súvisia so schopnosťou zamerať sa na tom, čo je dobré, odpustiť si, prijímať vlastné telo, všímať si krásu, prejavovať vďaku a pokoru, usilovať sa o veci bez potreby ich vlastniť, zmieriť sa s nedokonalosťou, nebrať si veci osobne, mať vieru, zaplniť dieru v srdci, milovať a s radom ďalších cností. Kniha, v ktorej autor spája svoj záujem o vedu a meditáciu, neuprednostňuje žiadne náboženstvo a obsahuje aj mnoho poznatkov z neurovied. Zatiaľ bola preložená do 14 jazykov. Rick Hanson, Ph.D., je neuropsychológ a učiteľ meditácie. Pracuje ako odborný asistent v Greater Good Science Center na Kalifornskej univerzite. V slovenčine zaujal svojou knihou Budhov mozog (2013). 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z Vášho nákupu.


Základní formy strachu

Opätovné vydanie psychoanalytickej typológie F. Riemanna, ktorá bola spísaná takmer pred štyridsiatimi rokmi, dnes patrí ku klasickým dielam, ktoré si našli v oblasti psychológie svoje pevné miesto. Štúdia podáva vymedzenie štyroch základných osobnostných typov, rozlíšiteľných v norme aj v psychopatológii rôzneho stupňa. Základ typológie tvoria štyri potreby či tendencie človeka - potreba samostatnosti, spolupatričnosti, stálosti a zmeny. Osobnostné typy sa potom líšia tým, ktorá z týchto tendencií je prevládajúcim zdrojom úzkosti a strachu v živote človeka. Popis dopĺňajú početné kazuistiky, výklad vzniku a povahové zvláštnosti typov či formy interakcií jednotlivých typov s druhými ľuďmi.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z Vášho nákupu.

Autogénny tréning

Autogénny tréning v preklade znamená ""sebautvárajúce systematické cvičenie"". Vyvinul ho neuro-psychiater a psychoterapeut J. H. Schultz. Ide o prepracovaný systém vnútornej práce s predstavami, pomocou ktorej sa dostávame do stavu prehĺbeného pokoja, uvoľnenia a hypnoidne zmeneného vedomia. Základný stupeň autogénneho tréningu je východiskom pre meditačné cvičenia (vyšší stupeň autogénneho tréningu).

Autogénny tréning sa využíva v liečbe zážitkovo podmienených psychických a psychosomatických porúch, v prevencii (chráni pred nadmerným stresom) a tiež pri rozvoji skrytého ľudského potenciálu a odolnosti u zdravých.

Štvrté vydanie je rozšírené o techniky meditácii, problematiku indikácii a kontraindikácii autogénneho tréningu, ako aj o niektoré metodické detaily nácviku autogénneho tréningu.


Přecitlivelost není slabost

Ste unavení z toho, že vám ľudia stále hovoria, aby ste nebrali život tak vážne? Pokiaľ patríte medzi vysoko citlivé osoby, je vlastne v poriadku, že ho beriete vážne. Kniha Precitlivenosť nie je slabosť, ktorú napísala dánska psychoterapeutka Ilse Sand, ktorá do tejto skupiny osôb radí aj samu seba, poskytuje množstvo konkrétnych tipov, čo robiť, aby sa o seba precitlivení ľudia dokázali lepšie postarať. Autorka uisťuje, že je v poriadku žiť svoj život pomaly a hlboko - že človek nemusí excelovať a robiť na druhých dojem siláka. Popisuje, ako precitlivenosť vnímať ako výhodu, ako čeliť hnevu či vlastnému studu, ako sa vyrovnať s depresiou a úzkosťou. Pripája tiež údaje o výskumoch precitlivenosti, zoznam aktivít, ktoré by mohli vysoko citlivým ľuďom prinášať radosť a zvyšovať ich životnú pohodu, alebo dotazník, s ktorého pomocou môže každý vlastnú precitlivenosť otestovať. Ide o jednu z prvých českých kníh na tému, ktorému sa v posledných rokoch vo svete dostáva veľa pozornosti. Ilse Sand je dánska terapeutka, supervízorka, trénerka a rečníčka, ktorá vydáva knihy o precitlivenosti a sebarozvoji. Vyštudovala teológiu a je členkou Dánskej asociácie psychoterapeutov.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z Vášho nákupu.


Hněv a jeho smysl

Hnev má jednu podstatnú funkciu: objavuje sa, keď je ohrozené naše sebauskutočnenie či sebazáchova. Je preto žiaduce využiť túto emóciu tak, aby sme sa uchránili nášmu ďalšiemu zraňovaniu a novo stanovili naše hranice. Ak si pripustíme svoj hnev, môže dôjsť k nášmu oživeniu, môžeme získať energiu pre potrebné zmeny súčasného stavu. To, že niekto potláča svoj hnev, ešte zďaleka neznamená, že je lepším človekom - potlačená emócia skôr spôsobí nepriateľskú atmosféru. Rozpoznanie hnevu a fantázií s ním spojených je cestou, ako uviesť do rovnováhy vzťah medzi ja a okolitým svetom. Kniha je určená psychológom, psychoterapeutom a čitateľom so záujmom o populárno psychologickú tematiku.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z Vášho nákupu.


Emócie

Kniha jednoduchých, pôsobivých, miestami až poetických myšlienok, ktoré chcú čitateľa priviesť do kontaktu so sebou samým, s jeho vlastnými pocitmi, náladami, stavmi a postojmi.
Osho sa zároveň snaží vysvetliť podstatu rôznych psychických stavov a rozdiely medzi nimi: čo sú pocity, a čo emócie; čo je to citlivosť, a čo naopak racionalita; ako sa dajú emócie ovládať; čo prináša plač či ako pôsobí zlosť; prečo nie je dobré emócie a rôzne duševné stavy potláčať a čo si teda s nimi počať... Ako v mnohých iných Oshových dielach, aj tu nájdete veľa konkrétnych návodov, námetov, cvičení, hier, meditácií a zábavných inšpirácií (niekoľko ich je roztrúsených v hlavnom texte, no na záver knihy je im venovaná celá posledná kapitola), ako dať priechod všetkému, čo sa vo vás odohráva, ale tak, aby to nikomu neškodilo.
Ďalšie emocionálne stavy, ktoré Osho rozoberá, sú: smútok, závisť, žiarlivosť (s ktorou nevyhnutne súvisí láska a sexuálne vzťahy), strach, osamelosť. Uvádza plno príkladov, ktoré ilustrujú Oshove myšlienky a jeho neustále prítomný hlavný cieľ: oslobodiť človeka, zbaviť ho naučených obmedzení, vyprovokovať ho k rozmýšľaniu a sebaskúmaniu.
Cesta, ktorá vedie cez rôzne stavy k plnému prežívaniu, rastu a radosti, sa zakladá na rozvíjaní vnímavosti, pochopenia a neodsudzovania. Je to cesta, na ktorej sa učíme rozoznávať, čo je skutočné a čo falošné, čo je ozajstná duchovnosť, aj že pravá radosť je neustále prítomná v našom vnútri, len ju nie vždy vnímame a často si sami bránime cítiť ju. 


Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty

Nalejme si čistého vína - dnešná doba je plná stresu. Každú chvíľu vás prepadajú nepríjemné myšlienky, každú chvíľu sa ocitáte v nepríjemnej situácii. Beháte zo schôdze na schôdzu, hrozíte sa každodenného dochádzania, správy sú plné tragédií, stále potrebujete robiť viac, mať viac. Niet divu, že sa cítite pretiahnutí, podráždení a vyvedení z rovnováhy. Tomu, čo vás stresuje, sa bohužiaľ nemôžete vždy vyhnúť. Môžete však určiť, ako na stres zareagujete, kým úplne pohltí váš život. STRES PROSTE EXISTUJE - ZÁLEŽÍ NA VÁS, AKO SA S NÍM VYKONÁVATE! Táto kniha ponúka prelomový prístup založený na všímavosti, neurovede a pozitívnej psychológii. Tento prístup vám pomôže zastaviť nezdravé reakcie na stres, ako je vyhýbanie, tunelové videnie, sebakritika, nemenné myslenie a strach. Objavíte v nej unikátne cvičenia, ktoré vás naučia zvládať svoje psychické reakcie, prekonávať negatívne myslenie a pestovať si tolerantnejší, stresu odolný mozog. Vďaka tejto vynikajúcej príručke si prestane lámať hlavu s maličkosťami, vysporiadate sa aj s väčšími problémami a budete spokojnejší a zdravší.

Knihu si môžete kúpiť tu :