Brian Tracy - Ako vedú úspešní lídri

22.05.2021

Túto knihu by som hneď v úvode definoval ako "povinné čítanie", alebo "must have" každého riadiaceho pracovníka, ale aj toho, kto sa týmto lídrom chce stať. Táto kniha, rovnako ako aj všetky ostatné knihy Briana Tracyho je napísaná jednoducho a zrozumiteľne, bez nepotrebných omáčok. 

Úvod knihy je venovaný vodcovstvu, ako osobnostnej charakteristike. Sú tu zhrnuté základné charakteristiky lídra a spôsoby, akými sa líder prejavuje v pôsobení v spoločnosti. Veľké plus prikladám aj interaktivite knihy, kde autor ponúka čitateľovi možnosť nahliadnuť na seba ako lídra formou dotazníka, kde čitateľ dostane pomerne jasnú predstavu o veciach ktoré o sebe vie, ale najmä na tie, ktoré nevie a nemá ich jasne zadefinované.

Zaujímavé je taktiež autorove riešenie rôznych situácií v biznise formou použitia rôznych metód prebraných z vojenského prostredia, na ktorých ilustruje, ako viesť a víťaziť v bojoch na poli podnikania. Kniha taktiež zdôrazňuje dôležitosť ľudského faktora, čo je jeden z najdôležitejších faktorov úspechov samotného manažéra. Téme ľudí a ich potenciálu je venovaná takmer 1/3 knihy, čiže ak si ju prečítajú aj ľudia z oblasti HR, určite to prospeje aj im a ich práci.

Kniha je popretkávaná množstvom citátov známych osobností, vhodne zapadajúcich do kontextu jednotlivých kapitol. Tak, ako bol začiatok knihy venovaný spoznaniu samého seba, koniec je venovaný dotazníku, ktorý čitateľovi pomôže spoznať to najdôležitejšie. Svojho ideálneho zákazníka, svoje produkty, silné a slabé stránky spoločnosti a akú úlohu hrá konkurencia vo vašom type podnikania.

Na záver v skratke : Jednoduchá kniha s veľkou pridanou hodnotou a kúsok, ktorý by mal mať každý riadiaci pracovník vo svojej knižnici. Či už pre skúseného manažéra, alebo človeka s ambíciami sa ním stať by mohla byť akousi prvou pomocou pri riešení akéhokoľvek problému, alebo kritickej situácie. Ponúka základy, na ktorých sa dá stavať úspech jednotlivca, aj úspech celej spoločnosti.

Odporúčam : Manažéri, riadiaci pracovníci, zamestnanci personálnych oddelení firiem, majitelia firiem.

Obľúbený citát : "Jasná vízia a celkom konkrétne plány - takto získate sebadôveru a silu osobnosti."


O autorovi

Brian Tracy je predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Brian Tracy International, ktorá sa špecializuje na školenia jednotlivcov, ale aj zamestnancov veľkých nadnárodných spoločností. Jeho cieľom, ako to sám hovorí je nájsť spôsob, ako dosiahnuť stanovené ciele rýchlejšie a ľahšie. Ako konzultant a rečník už spolupracoval s vyše 1000 rôznymi inštitúciami a na jeho prednáškach sa zúčastnilo už viac, ako 5 miliónov ľudí.

Viac ako 30 rokov sa venuje štúdiu ekonómie, histórie, filozofie a psychológie. Za svoju kariéru spisovateľa sa podieľal ako autor, alebo ako spolu autor na viac ako 70 knižných publikáciách. Veľmi si obľúbil aj formu audiopublikácií, ktorých v jeho podaní vytvoril takmer 300.

Zrejme Brian veľmi rád cestuje. So svojimi seminármi a prednáškami navštívil už viac ako stovku krajín. Plynule hovorí 4 mi svetovými jazykmi. Medzi hlavné témy jeho podujatí patria predajné zručnosti a techniky, určenie cieľov a stratégií a psychológia úspechu.

Oficiálna webstránka : www.briantracy.com