Charles Duhigg - Rozumnejšie, rýchlejšie, lepšie

09.03.2021

Kniha určená najmä pre manažérov, alebo ľudí, ktorí vedú tím ľudí. Autor v nej analyzuje najmä správanie tímov a jednotlivcov v určitých kritických situáciách. Sleduje, ako sa postojom a zmenami riadiacich pracovníkov mení aj správanie sa ľudí. Uvádza príklady, kedy a akými metódami sa začali diať v organizáciách veľké zmeny. Ako napríklad sa stala z jednej z najhorších pobočiek výrobcu automobilov jedna z najúspešnejších tovární Toyoty.

Vyzdvihuje dôležitosť známeho systému SMART a dokazuje, ako je ho možné ešte vylepšiť. Zdôrazňuje a rozoberá v knihe dôležité vlastnosti ako sú sústredenosť, cieľavedomosť a dôležitosť vedenia ľudí.