Charles Duhigg - Sila zvyku

09.03.2021

Autor podrobne analyzuje dôležitosť zvykov a návykov ako takých. Po prečítaní knihy ešte lepšie chápem vetu "Zvyk je železná košeľa". Kniha je plná faktov o správaní sa jednotlivcov, ale aj veľkých firiem či organizácií na základe zvykov a ako ich správanie ovplyvňuje úspech, či neúspech športových tímov, zamestnancov firiem, ale aj obyčajných ľudí v bežnom živote.

Dá sa zmenou zvykov dosiahnuť taká úžasná zmena? Podceňujeme v bežnom živote silu zvykov? Myslím, že z vlastnej skúsenosti dávam za pravdu autorovi a konštatujem... Že odpoveď na obe otázky je ÁNO.
V knihe autor ponúka aj prehľadný návod, ako pracovať na vybudovaní si "dobrých zvykov" a v duchu tej istej filozofie ponúka čitateľovi aj pohľad na to, ako pracovať so svojimi "zlozvykmi".