Chip Heath - Nápad za milión

01.06.2021

Táto kniha je založená výhradne na vedeckých poznatkoch bratov Heathovcov. Zaradil by som ju ako knihu, ktorú by si mal prečítať každý začínajúci podnikateľ. Obsahuje cenné rady dokázané na mnohých príkladoch z bežného života.

Kniha obsahuje šesť základných faktorov akejsi chytľavosti, alebo "lepkavosti" nápadu, prípadne produktu. Týchto šesť faktorov je analyzovaných veľmi podrobne a oceňujem snahu autorov o zjednodušenie každej z častí tak, ako to len bolo(zrejme) možné.

Tak, ako v mnohých knihách som sa aj v tejto dozvedel množstvo praktických vecí nielen z tematiky, ktorej je kniha venovaná, napríklad, ako pripraviť rehydratačný roztok, keď má Vaše dieťa hnačku :-). To je na knihách fascinujúce, že v nich často objavíte veci, nad ktorými, keď sa zamyslíte, sú do bežného života rovnako prínosné, ako obsah knihy, aj keď s ňou nijako moc nesúvisia.

Ale späť ku knihe. Na konci každej kapitoly ponúkajú autori jednoduché cvičenia a názorné ukážky z praxe, aby čo najlepšie priblížili problematiku a uistili sa, že čitateľ správne pochopil podstatu tej danej kapitoly. Keď už sme pri téme komunikácie autor - čitateľ, v knihe autor zámerne podáva námety sa na zamyslenie, čím čitateľa aktívne vťahuje do práce s knihou. Ako väčšina kníh s motivačnou tematikou, aj táto ponúka zhrnutie nadobudnutých poznatkov v prehľadnej forme na konci knihy.

Túto knihu, ako som už písal odporúčam začínajúcim podnikateľom, ako návod na odhalenie, prípadne zapracovanie jednotlivých faktorov úspešnosti do svojich produktov, alebo služieb. Túto knihu by som taktiež odporučil marketingovým pracovníkom, ktorí v nej nájdu možné nápady na to, aby sa nimi propagované produkty stali "lepkavejšími" pre zákazníkov.

Obľúbený citát : "Trochu tajomna robí divy"

O autorovi

Chip Heath je profesorom na Stanfordskej obchodnej škole, kde vyučuje kurzy o obchodnej stratégii a organizáciách. Je spoluautorom (spolu s bratom Danom) štyroch kníh. Ich najnovšia kniha (okamžitý bestseller New York Times a Wall Street Journal ) Sila okamihov : Prečo majú určité skúsenosti mimoriadny vplyv, vyšla na jeseň 2017. Rozhodujúca : Ako robiť lepšie rozhodnutia v živote a v práci vyšla na jar r. 2013 a debutoval na prvom mieste v zozname bestsellerov Wall Street Journal a na druhom mieste v New York Times . Ich kniha z roku 2010 s názvom Switch : Ako zmeniť veci, keď je zmena ťažká, hit č. 1 v oboch zoznamoch bestsellerov. Ich prvá kniha s názvom Made to Stick : Why Some Ideas Survive a Other Die bola dva roky v zozname bestsellerov Business Week a pre editorov aj čitateľov bola najlepšou obchodnou knihou Amazonu.

Ich knihy boli preložené do viac ako 30 jazykov vrátane thajčiny, arabčiny a litovčiny. Spoločnosť Chip spolupracuje s klientmi, ako sú napríklad Google, Gap, The Nature Conservancy a American Heart Association.

Oficiálna stránka : www.heathbrothers.com