Dale Carnegie - Využi šancu na úspech

13.04.2021

Áno, kniha možno podľa jej názvu by mala byť pre každého, veď každý by chcel byť úspešný a využiť šancu. Avšak rád by som poznamenal, že v knihe ide skôr o firemný, než úspech osobný úspech. Viac ako 3/4 knihy sú totiž venované zmene v pracovnom, resp. firemnom živote.

Hlavným motívom tejto knihy je zmena. Autor používa a často opakuje vetu "Jediné, čo je stále, je zmena". V tejto knihe opisuje základne prvky prispôsobovania sa zmenám v okolí a hlavne to, ako by sme mali na tieto zmeny reagovať.

Kniha je písaná zrozumiteľným, pre čitateľa jednoduchým štýlom a úvahy autora sú ľahko aplikovateľné v praxi. Dale Carnegie je známy po celom svete najmä tým, že patril medzi priekopníkov osobnostného rozvoja. Nazdávam sa, že aj keď žil a tvoril začiatkom dvadsiateho storočia, jeho nadčasové myšlienky je možné aplikovať aj v dnešnej dobe.

Kniha určite dobre poslúži manažérom, alebo majiteľom firiem. Keďže v súčasnej dobe prebiehajú zmeny oveľa rýchlejšie, je pre úspešný chod firmy dôležité na ne vhodne a hlavne rýchlo reagovať. V knihe nájdeme témy ako sú napríklad nové projekty, reorganizácia práce na oddeleniach, alebo aj zavádzanie nových produktov na trh. V záverečnej časti knihy sú podrobne rozpísané aj skupiny zamestnancov, ktoré nie sú veľmi často v tomto type literatúry spomínané. Ide napríklad o zdravotne znevýhodnených zamestnancov a prácu s nimi. Aj v tomto vnímam veľkú nadčasovosť úvah Dala Carnegieho a po prečítaní tejto knihy zhruba chápem, aké vedomosti a zručnosti ho priviedli k jeho nevšednému pracovnému úspechu.

Kniha určená najmä riadiacim pracovníkom a majiteľom firiem. 

Obľúbený citát :

"Ak sa Vám niečo nepáči, zmeňte to. Ak to nemôžete zmeniť, zmeňte svoj prístup. Prestaňte sa sťažovať.

O autorovi

Dale Carnegie patrí medzi priekopníkov v oblasti osobnostného rozvoja. Svoju profesnú kariéru začal, keď sa začal venovať predaju mydiel, bravčovej masti a slaniny. Onedlho stal najlepším obchodným zástupcom svojej spoločnosti. Z ušetrených 500 dolárov sa rozhodol odísť zo svojho zamestnania a odsťahovať sa do New Yorku. Tam najprv skúsil kariéru herca a až následne našiel to, čo ho previedlo jeho celým životom a prinieslo mu nevídaný úspech. Stal sa rečníkom.

Začal organizovať rečnícke kurzy a kurzy zamerané na rozvoj osobnosti. Tie mu zo začiatku príliš nevynášali, avšak zabojoval a jeho kurzy sa stali veľmi obľúbenými. V tej dobe zarábal týždenne neuveriteľných 500 dolárov(ekvivalent dnešných 12.800 USD).

Po odkrútení si služby v armáde USA počas prvej svetovej vojny začal v roku 1916 prednášať v New Yorku v Carnegie Hall. Jeho prednášky boli venované najmä obchodníkom a niesli názvy ako napríklad "Prejav na verejnosti : Praktický kurz pre obchodníkov", alebo "Prejav na verejnosti a jeho vplyv na podnikanie".

Mnohé z jeho kníh sú stále medzi svetovými bestsellermi aj niekoľko desiatok rokov po jeho smrti a boli preložené do 36 svetových jazykov. Vo svojej spoločnosti Dale Carnegie Associates Inc. sa venoval rozvoju firiem a ich vedúcich zamestnancov. Na jeho prácu nadviazali aj jeho nasledovatelia v spoločnosti a v súčasnosti ju tvorí viac ako 160 poradcov, ktorí vyškolili už viac ako 7 miliónov ľudí po celom svete.