Malcolm Gladwell - Dávid a Goliáš

08.03.2021

Už názov knihy napovedá, že kniha je o tom, ako slabší, porážajú silnejších. Alebo ešte presnejšie - menší, väčších. Presne pre toto som aj ja po nej siahol. 

V knihe je uvedených 12 prípadov, kedy sa to skutočne stalo. Avšak prinajmenšom polovica z týchto prípadov boli extrémne situácie, kedy boli využité extrémne postupy a princípy. Niektoré z nich boli však podľa môjho názoru "za čiarou prijateľnosti". 

Poznáte to určite, keď pozeráte horor a zakrývate si tvár pri nejakej hrôzostrašnej scéne. Pri tejto knihe som mal takýchto pocitov viac. Do príbehov sú zatiahnuté veľmi citlivé témy ako napríklad utrpenie detí. A to sa mne, ako otcovi veľmi ťažko čítalo.

V príbehoch je ale zjavná túžba ich aktérov ísť si za svojim cieľom, nech to stojí čokoľvek. A aj to je možno jeden z odkazov autora pre "menších a slabších".