Hodnota človeka - krátky príbeh

23.09.2021

Známy starší rečník začal seminár tým, že zdvihol bankovku s hodnotou 20 korún. Zhromaždilo sa asi 200 ľudí, aby ho počuli hovoriť. Opýtal sa ich: "Kto by chcel túto 20 korunovú bankovku?"

Zdvihlo sa 200 rúk.

Povedal: "Dám týchto 20 korún jednému z vás, ale najskôr ju preložím na dve časti." bankovka prehol v strede a úhľadne zložil na dve polovice.

Potom sa spýtal: "Kto ju ešte stále chce?"

Všetkých 200 rúk bolo stále zdvihnutých.

"Nuž," odpovedal, "a čo keď urobím toto?" Potom odhodil bankovku na zem a dupol na ňu topánkami.

Zdvihol ju a ukázal ju davu. Bankovka bola celá pokrčená a špinavá.

"Kto ju ešte stále chce?"

Všetky ruky napriek tomu ostali stále hore.

"Priatelia, práve som vám ukázal veľmi dôležitú lekciu. Bez ohľadu na to, čo som s peniazmi urobil, stále ste ich chceli, pretože ich hodnota neklesla. Stále má bankovka hodnotu 20 korún. Život nás mnohokrát v zomelie, cítite sa špinavý, bezcenný, pokrčený, ako táto bankovka.  Ale bez ohľadu na to, čo sa stalo alebo čo sa stane, vy nikdy nestratíte svoju hodnotu. Ste výnimočný - nezabúdajte na to!