Jazyk lásky - krátky príbeh

07.10.2021

Múdry starý muž videl svojho vnuka vášnivo diskutovať so svojou manželkou. Opýtal sa svojho vnuka: "Prečo zvyšuješ hlas, keď sa hádate so svojou manželkou?

Vnuk: Strácam trpezlivosť, keď nechápe môj uhol pohľadu, a preto zvyšujem hlas.

Dedko: Ale tvoja manželka je dostatočne blízko na to, aby ťa počula, aj keď to povieš pokojným hlasom. Prečo musíš zvýšiť hlas?

Vnuk: Zvyšujem hlas, aby bolo môj hlas počuť, a taktiež môžem zvýšením hlasu "vypustiť paru".

 Dedko: To nie je presný dôvod, prečo zvyšuješ pri hádke hlas. Skutočný dôvod je ten, že keď sa na svoju ženu hneváš, tvoje srdce sa vzďaľuje od jej srdca. Aj keď ste k sebe fyzicky blízko, máte pocit, že ste jeden od druhého veľmi ďaleko, a preto zvyšujete hlas.

Vnuk : Ak je to dôvod na zvýšenie hlasu, čo robíme, keď sme zamilovaní?

Dedko: Keď sú dvaja ľudia zamilovaní, majú srdcia blízko seba. Aj keď ticho zašepkáte, obaja budete veľmi jasne počuť. V takých chvíľach je možné komunikovať so svojimi blízkymi dokonca aj jazykom ticha.