Napoleon Hill - Kľúč k bohatstvu

09.03.2021

Autor prostredníctvom prednášok s "tajomným hosťom" približuje možnosti, ako nadobudnúť "bohatstvo". Na tejto knihe je zaujímavé to, že bohatstvo nie je merané peniazmi. Metódy z tejto knihy je možné aplikovať na všetky sféry ľudského bytia.
12 veľkých princípov bohatstva, ktoré autor vo svojej knihe predstavuje, patria k tým základným bohatstvám, ktoré sú nám každému dané do vienka už pri narodení. Počas života ich však prestávame používať a odvraciame sa od nich. To nám spôsobuje, že naše bytie sa často stáva skôr negatívnym súborom zážitkov.
Autor vyzdvihuje a analyzuje dôležitosť sebaovládania, sily zvyku a lásky. Umožňuje tak návrat k hodnotám, ktoré robia život krásnym a na základe ktorých dokážeme pretvoriť čokoľvek na niečo neobyčajné.
Odporúčam prečítať knihy Napoleona Hilla po sebe, oplatí sa.