Ovládajte svoj hnev - krátky príbeh

22.09.2021

Bol raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú náladu. Jeho otec sa rozhodol, že mu odovzdá vrecko klincov a povedal, že zakaždým, keď stratí nervy, musí do plota zatĺcť klinec. Prvý deň chlapec do toho plota zatĺkol viac ako 30 klincov . Chlapec počas nasledujúcich týždňov postupne začal ovládať svoj temperament a počet klincov, ktoré zatĺkal do plota, sa každodenne pomaly znižoval.

Zistil, že je jednoduchšie ovládať svoju náladu, ako zatĺkať klince do plotu. Nakoniec prišiel deň, keď chlapec vôbec neprepadol nervozite. Povedal svojmu otcovi túto správu a otec navrhol, aby chlapec teraz každý deň, keď bude v pohode vytiahol jeden klinec. Dni plynuli a mladý chlapec mohol konečne otcovi povedať, že všetky klince sú preč. Otec chytil syna za ruku a viedol ho k plotu.

"Urobil si dobre, syn môj, ale pozri sa na diery v plote." Plot už nikdy nebude rovnaký. Keď hovoríš veci v hneve, zanechajú tvoje slová diery a jazvy na duši človeka, podobné, ako sú tieto diery v plote. Nezáleží potom na tom, koľkokrát povieš prepáč, rana je stále tam. "

Ponaučenie z príbehu:

Ovládajte svoj hnev a nehovorte ľuďom v týchto chvíľach veci, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať . Niektoré veci v živote jednoducho nemôžete vziať späť. ❤