Seth Godin - Fialová krava

07.06.2021

Keď som bral do rúk túto knihu, tak mi hneď napadla čokoláda Milka. Aj som pravdu povediac čakal, že to bude o nej. A vlastne aj bola, o Milkách po celom svete firiem, produktov, ktoré sú niečím odlišné, iné a zaujímavé. Autor, ako odborník na marketing v nej uvádza poznatky zo svojej mnohoročnej praxe. Princíp výnimočnosti uvádza na príklade fialovej kravy. Predstavte si, že na lúke sa pasie stádo kráv a jedna je fialová. Ktorú si všimnete? Na adresu ktorej kravy vyslovíte slovo aha, aká krava...

Autor podáva pohľad na marketing ako niečo, čo prešlo výraznými zmenami. Že doba, kedy stačilo produkt umiestniť na televíznu obrazovku, prípadne odvysielať reklamu naň v rádiu, je už dávno preč. Svoje výskumy uplatnil v tejto zaujímavej knihe, ktorá aj keď bola vydaná pred 10 rokmi, je stále aktuálna a poznatky z nej je možné aplikovať na každom trhu.

Kniha poslúži nielen začínajúcim podnikateľom, ktorí ešte len svoje produkty plánujú, ale aj zabehnutým spoločnostiam ako odpoveď napríklad na klesajúce tržby, alebo prechod stálych zákazníkom ku konkurencií. Oceňujem, že autor v knihe uvádza mnohé príklady zo svojej praxe, aby autenticky priblížil čitateľom, na čom stoja základy fialovej kravy a ako túto stratégiu aplikovať v praxi. Fajn je aj to, že vo svojej knihe dal priestor svojim čitateľom, ktorí prispeli do tejto knihy skúsenosťami s firmami, ktoré sú fialovými kravami v ich okolí.

Obľúbený citát : "Nuda vedie vždy k neúspechu"

Odporúčame : Podnikatelia (aj začínajúci), manažéri, marketéri