Slonie lano - krátky príbeh

20.09.2021

Muž kráčal k skupine slonov, ktoré boli priviazané k drevenému kolu len tenkým lanom na ich predných nohách. Bol ohromený skutočnosťou, že obrovské slony sa ani nepokúšajú pretrhnúť lano a oslobodiť sa.

Videl vedľa nich stáť trénera a vyjadril mu svoj zmätený stav mysle. Tréner povedal: "Keď sú veľmi mladí a oveľa menší, používame na ich viazanie lano rovnakej veľkosti a v takom veku ich stačí držať na tomto tenkom lane. Keď vyrastú, sú podmienení vierou, že sa nemôžu odtrhnúť. Veria, že lano ich môže stále držať, takže sa o pretrhnutie lana ani nikdy nepokúšajú. "

Je to práve falošná viera  slonov, ktorá im na celý život odoprela slobodu. A rovnako sa mnoho ľudí nesnaží dopracovať k úspechu vo svojom živote len preto, že predtým už raz neuspeli. 

Poučenie : Pokračujte v skúšaní a nenechajte sa zviazať falošnými presvedčeniami o zlyhaní. Zlyhanie nie je neúspech, práve naopak, zlyhanie je neoddeliteľnou súčasťou úspechu. A verte mi, ja som už zlyhal v živote toľkokrát, že už to neviem ani spočítať. A viera v lepšie zajtrajšky a aj tento príbeh mi dáva silu pokračovať a deliť sa s vami o príbehy, ako je tento.❤

Rasťo.