Knihy pre mužov a otcov

Chybějící otec, chybujíci syn

Ako absencia otca ovplyvňuje utváranie mužskej identity? Autor úspešnej knihy Anatómie lásky Guy Corneau pojednáva v tomto titule o morálnom zranení, ktorým trpia niektorí muži, ktorým chýbal kvalitný kontakt s otcom. Fyzická absencia otca sa u nich prejavuje po stránke afektívnej a psychickej a vyvoláva určité nedostatky pri utváraní mužskej identity ešte aj v čase, keď títo synovia dospeli, prípadne sa sami stali otcami. Autor vychádza z vlastného života (najmä zo vzťahu s vlastným otcom, resp. bez neho), z portrétov rôznych mužov a ich príbehov a z príkladov z vlastnej terapeutickej praxe. Zoznamuje čitateľov s tým, ako sa títo muži javia navonok, a akí naozaj sú vo vnútri. Ukazuje dôsledky, ktoré sa prejavili u synov, ktorí vyrástli bez otca, alebo akoby bez otca. Vo svojej knihe ponúka možnosti na lepšie vzájomné pochopenie a súzvuk medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi. V záverečných kapitolách ukazuje, ako nájsť východiská a zbavovať sa dôsledkov. Kniha Chýbajúci otec, chybujúci syn sa stala po vydaní bestsellerom, vychádza v doplňovaných a revidovaných vydaniach vo frankofónnych krajinách opakovane a bola preložená do desiatky jazykov. Guy Corneau je kanadský psychológ, psychoterapeut, autor úspešnej knihy Anatómie lásky (Portál, 2000). V Kanade aj vo Francúzsku vydal ešte niekoľko úspešných knižných titulov, organizuje prednášky, zúčastňuje sa konferencií, vystupuje v oznamovacích prostriedkoch.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu


Mužský kód

V minulosti sa muži riadili tým, čo autor nazýva mužským kódom - pevným súborom vodítok a noriem, ktoré viedli muža k stoicizmu, tichosti a sile. Zmeny mužskej role v posledných desaťročiach vyvíjajú na mužov tlak, aby prestali svoje emócie skrývať. Skúsený psychoterapeut skúma jedinečné výzvy, ktorým dnešní muži čelia, nabáda ich k opusteniu mužského kódu a rozvíjaniu mužstva, ktoré zlučuje tradičné mužské vlastnosti so schopnosťami emočnej intimity. Vo svojich "laboratóriách priateľstva" nabáda mužov, aby s ostatnými mužmi vytvorili puto založené na štyroch pravidlách - kontakte, komunikácii, záväzku a spolupráci - ako základu zmysluplných vzťahov. Vychádza zo skutočných príbehov i výskumných poznatkov a ukazuje, že dôverné priateľstvo môže byť základom pre budovanie a udržanie hlbokých vzťahov so všetkými blízkymi, vrátane partneriek, detí a rodičov, a umožňuje mužom viesť šťastnejší a zdravší život. Robert Garfield je americký psychológ a psychoterapeut, dlhodobo sa venuje problematike mužstva a rozvoju osobnosti u mužov.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu 

Kniha o mužství

Autorova kniha Mužstvo sa v priebehu niekoľkých rokov stala v mnohých krajinách bestsellerom. Bola sprevádzaná vlnou záujmu o tému role muža a otca v západnej spoločnosti, ktorá sa stáva v mnohých ohľadoch zženštilou. Známy psychológ tvrdí, že v posledných desaťročiach dochádza k radikálnej premene mužskej mentality a že po dlhom období emancipácie ženstva v podobe feminizmu je treba venovať naopak veľkú energiu na záchranu skutočného mužstva vo všetkých sférach spoločnosti. V novej verzii knihy autor zhŕňa svoje najnovšie názory a predkladá témy, ktoré sú podľa neho stále viac aktuálne: hľadanie "mužskej podoby" zmyslu života; ako by mala vyzerať skutočná "vášeň pre život"; práca na vytváraní "lepšieho sveta"; čo je to "život v plnosti" a "žiť naplno". Steve Biddulph je austrálsky rodinný terapeut a autor rady svetoznámych bestsellerov. V Portáli vyšli jeho knihy Prečo sú šťastné deti šťastné, Tajomstvo výchovy šťastných detí, Mužstvo, Výchova chlapcov.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu


Cesta pravého muža

Má môj život zmysel a cieľ? Aké je moje životné poslanie? Čo vlastne ženy naozaj chcú? A aké je milovať a zostať pri tom voľný? Týmito a podobnými otázkami sa už zaoberal každý muž. Možno ale nebolo na ne ľahké získať odpoveď. Teraz máte pred sebou knihu, ktorá Vám v tom môže pomôcť. Cesta pravého muža by mala byť "povinným čítaním". David Deida je jedným z najprevratnejších a najprovokatívnejších duchovných učiteľov súčasnosti, učí mužov, ako byť mužom a ženy, ako byť ženami, ako mužom porozumieť a podporiť ich.

Nejde pritom len o psychologické poučky, lebo Deida vysvetľuje, ako sa líšia a doplňujú naše mužské a ženské energie, čo je v dnešnej "zrovnoprávnenej" spoločnosti kľúčové. Táto kniha zásadným spôsobom podporuje životné smerovanie mužov, ich silu a celistvosť.