Je pokračovaním projektu zameraného na osobnostný rozvoj a motiváciu. Spojili sme sily s odborníkmi a autormi literatúry pre osobnostný rozvoj, aby sme posunuli túto stránku ďalej. Zvolili sme odborný prístup nielen k osobnostnému rozvoju, ale najmä k duševnému zdraviu, ktorého zhoršenie v týchto dňoch trápi takmer 1/3 Slovákov.

Fialovú farbu sme s týmto projektom spojili najmä v súvislosti s akýmsi jej prepojením s dušou, jej očistením a uzdravením.

A fialovú farbu sme zvolili aj preto, že marketingový guru Seth Godin vo svojej legendárnej knihe napísal - buďte fialoví. Tak sme.:)

Projekt MOTIVA vznikol v období Covidovej pandémie, kedy mnoho ľudí stratilo a stále stráca svojich blízkych a prežíva veľmi ťažké časy. Podnikatelia zažívajú asi svoj najhorší rok, aký si nevedeli predstaviť ani v najhorších snoch. Rodiny nemajú príjem a často sa dostávajú do hraničných životných situácií.

Premýšľal som, ako by som ja osobne mohol prispieť, k tomu, aby ľudia nestrácali nádej a chuť prekonávať toto dlhé a ťažké obdobie.

Rozhodol som sa preto založiť projekt, v ktorom budem ľuďom ponúkať motivačnú literatúru a pomôžem im zorientovať sa v nej. Možno že práve jedna z týchto kníh pomôže niekomu zodvihnúť hlavu a ísť úspešne ďalej.

A keďže motivačná literatúra a literatúra pre rozvoj osobnosti má veľkú obľubu u ľudí každej vekovej kategórie, svojimi recenziami im chcem pomôcť aj pri výbere kníh, ktoré si plánujú zakúpiť.