Psychické poruchy

Narcizmus - vnitřní žalář

Vznik poruchy, priebeh a možnosti jej prekonania. Narcizmus (narcistická porucha osobnosti) patrí k mimoriadne rozšíreným formám psychických ťažkostí dnešnej doby. Skúsený nemecký terapeut Heinz-Peter Röhr sa vo svojej knihe zaoberá osobitým spôsobom vzniku tejto poruchy, jej priebehom a naznačuje možnosti jej prekonania. Za východisko si autor zvolil kuriózny rozprávkový príbeh bratov Grimmovcov "Železná pec". Hlavnými protagonistami rozprávky sú princ zakliaty do železných kachlí, ktorá stojí v lese a princezná, ktorá v tom lese zablúdila. Na týchto postavách autor ukazuje korene, z ktorých narcizmus vyrastá. Rozprávkový dej potom sprevádza jeho úvahy o hlavných rysoch mužského a ženského narcizmu, o narcistnom spolužití, ale aj o cestách, ktoré vedú k uzdraveniu a slobode. Záverečný doplnok je stručným, vecným pojednaním o popisovanej poruche, o jej spoločenskom význame a konkrétnych možnostiach terapie. Heinz-Peter Röhr pôsobí viac ako dvadsaťpäť rokov ako psychoterapeut na odbornej klinike na liečbu závislostí v nemeckom Fredeburgu. V nakladateľstve Portál od neho vyšli knihy Hraničná porucha osobnosti (2003), Hystéria - strach z odmietnutia (2009), Závislé vzťahy(2011).

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Roztěkaná mysl

Sám Maté žije s diagnózu ADD. Ako je neho zvykom, kniha prináša (i) na túto tému úplne novú perspektívu a nový prístup k tomu, ako deťom aj dospelým s ADD pomôcť. V knihe ukazuje, že porucha pozornosti nie je dedičná choroba, ale oneskorenie vo vývoji, postihnutí, ktoré možno zvrátiť. Vysvetľuje, že okruhy mozgu zodpovedné za emočnú sebareguláciu a riadenie pozornosti sa u ľudí trpiacich poruchou pozornosti nedostatočne vyvinuli už v ranom detstve - a prečo k tomu došlo. Ukazuje, ako mentálne "vypínanie" a náchylnosť k ľahkému rozptýleniu sú psychologickými následkami životných zážitkov, vrátane tých, ku ktorým sme prišli už v lone. Umožňuje rodičom pochopiť, ako funguje hlava ich detí trpiacich poruchou pozornosti, a dospelí s týmito ťažkosťami tu získajú informácie a nový pohľad na svoje emócie a správanie. Vyjadruje optimizmus ohľadom neurologického vývoja, ktorý môže pokračovať aj v dospelosti. Predstavuje program, ktorý tento vývoj podporuje ako u detí, tak u dospelých.


Neklidá mysl

Autorka, uznávaná autorita v oblasti psychiatrie a liečby bipolárnej poruchy, s veľkou úprimnosťou, vhľadom a múdrosťou predkladá vlastný zápas s touto chorobou. Odkrýva desivú stránku aj krutú príťažlivosť odmietnutia medikácie, pre ktoré sa počas svojej choroby niekoľkokrát rozhodla. Popisuje závratné výšky aj ťaživé depresie, ktoré liečila u mnohých svojich pacientov a ktoré prežila na vlastnej koži, vrátane záchvatovitého míňania, epizód násilia a pokusov o samovraždu. Téma prijatia diagnózy, potreby liečby a medikácie, ktoré tak často ľuďom postihnutým duševnou chorobou typu bipolárnej poruchy robia problémy, je kľúčovou témou knihy. Autorka, napriek svojmu vzdelaniu a profesii, iba postupne dochádza k rozhodnutiu rozlúčiť sa so svojím ochorením s pomocou medikácie a psychoterapie. Vďaka svojej autentickosti i odbornému vhľadu sa kniha stala v pôvodnom vydaní bestsellerom. Kay Redfield Jamison je uznávaná psychiatrička, odborníčka na bipolárnu poruchu a autorka odborných publikácií. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu. 


Královna děsu aneb Panická porucha

Panika nie je slabosť - je to choroba a dá sa liečiť. Panická porucha prichádza bez výstrahy a postihuje ľudí rôznych pováh i profesií, ktorí ju najprv považujú za príznak iných chorôb. Ako sa dá táto choroba duše liečiť? Čo spôsobuje panické ataky? A ako sa žije s neustálou hrozbu, že vás zachváti nepredstaviteľný strach a úzkosti? O tom vypovedajú renomovaný psychiater Radkin Honzák a známe osobnosti s touto diagnózou, ktoré si na rozhovor prizvali publicisti Agáta Pilátová a Aleš Cibulka.


ADHD a ADD v dospívání

Predstava o tom, že deti s ADHD alebo ADD zo svojej poruchy vyrastú, je bohužiaľ nepravda. Porucha pozornosti s hyperaktivitou alebo bez nej svojho nositeľa sprevádza po celý život. A život s ADHD alebo ADD môže byť veľmi komplikovaný. Hyperaktivita alebo hypoaktivita, impulzívnosť, neschopnosť sa dlhšiu dobu koncentrovať a ďalšie ťažkosti spojené s týmito poruchami môžu viesť aj k ďalším ťažkostiam. Mladí ľudia s ADHD častejšie páchajú trestné činy, ľudia s týmito poruchami majú problémy v partnerských vzťahoch a vyskytuje sa u nich problematické sexuálne správanie. Častejšie tiež trpia depresiami či úzkosťami. Mávajú tiež ťažkosti dokončiť školu. Kniha ponúka veľmi fundovaný, skúsený pohľad pedagogičky, ktorá s mladými ľuďmi s týmito poruchami pracuje. Autorka zaraďuje príbehy mladých ľudí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou alebo bez nej a ilustruje na nich najrôznejšie ťažkosti, s ktorými sa dospievajúci s ADHD a ADD stretávajú. Odporúča postupy, ktoré sú vyskúšané v praxi. Nijako ADHD a ADD nedémonizuje, ako sa niekedy stáva. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.  


Vítejte v Autistánu

Prízračná stanica londýnskeho metra, orientálny bazár, exotická gastronómia Balúčistánu... Josef Schovanec, muž s autizmom a s doktorátom z filozofie, nás v súbore krátkych svižných textov pozýva na originálnu cestu po najrozmanitejších krajinách, o ktorých vďaka svojim bezprostredným skúsenostiam a neokázalému úsudku dokáže rozprávať fascinujúce veci. Dozvieme sa, v čom sú mu blízke moslimské kraje a prečo je mu najlepšie na Ďalekom východe. Poznáme, aké cintoríny naňho urobili najväčší dojem, a v iránskych horách objavíme zabudnutý chrám vyznávačov zoroastrizmu, kde sa telá mŕtvych vystavovali vtákom. A pochopíme tiež, ako sa cíti absolútny filmový analfabet v porote medzinárodného filmového festivalu a prečo sa smial film o človeku s Downovým syndrómom. Viac ako štyri desiatky vtipných kapitol stavajú otázku, čo je a čo nie je normálne, do úplne nového svetla. A na základe vlastného autorovho príbehu presvedčivo ukazujú, ako sa dá handicap premeniť na výhodu. Niet divu, že ho milujú čitatelia aj účastníci jeho zábavných prednášok po celom svete. 

Panická porucha

Zoznámte sa s jednou z najčastejších psychických porúch! Stretáva ľudí nezávisle na ich inteligencii, vzdelaní či sile osobnosti. Strach a úzkosť sú v živote každého človeka normálne a dôležité emócie, ale problémy nastávajú, keď sa objavujú príliš často, trvajú príliš dlho a ich intenzita je neprimeraná danej situácii. Panická porucha je veľmi stresujúca a výrazne obmedzuje kvalitu života. Každý lekár sa opakovane stretáva s pacientmi, ktorí trpia náhlymi záchvatmi búšenia srdca, dýchavičnosťou, závratmi bez zistiteľnej príčiny alebo majú strach zo situácií, ktorých sa ľudia bežne neboja. Podstupujú potom kolotoče vyšetrení, ktoré často vedú k mylnej diagnóze a neúspešnej liečbe na somatických oddeleniach. Pritom diagnostika a liečba týchto problémov sú predovšetkým doménou psychiatrie. Publikácia je určená najmä klinickým pracovníkom, psychiatrom a psychológom, ktorí sa pacientom s panickou poruchou venujú ako diagnosticky, tak liečebne.

Autori sa zaoberajú: diagnózou, etiopatogenézou a liečbou tejto závažnej psychickej poruchy, popisom komorbidity a diferenciálnej diagnostiky, sociálnymi aspektmi poruchy, vrátane stigmatizácie a sebastigmatizácie. Liečebná časť predstavuje najdôležitejšie farmakologické a psychoterapeutické postupy vrátane súčasných algoritmov. 


Život s Aspergerovým syndromem

Sprievodca psychoterapiou. Kniha sa venuje úvahám na tému psychoterapie osôb s Aspergerovým syndrómom (AS). Autorka, lekárka, u ktorej bol vo veku 27 rokov Aspergerov syndróm diagnostikovaný, čítavým a zaujímavým spôsobom popisuje priebeh svojej psychoterapie, ktorú bola nútená začať navštevovať vzhľadom na početné problémy spojené práve s diagnózou AS. V jednotlivých kapitolách postupne objasňuje problematiku nadväzovania terapeutického vzťahu s osobami s AS, rozkrýva špeciálne potreby a priania, ktoré klient s AS v terapeutickom vzťahu pociťuje, a charakterizuje tým témy, ktoré hrajú podstatnú úlohu v terapii. Popis mnohých aspektov práce psychoterapeuta je prekladaný osobnou výpoveďou autorky. MUDr. Christine Preißmann je lekárkou pre všeobecné a úrazové lekárstvo a psychoterapiu. V súčasnej dobe pracuje ako asistentka na oddelení závislostí jednej psychiatrickej kliniky.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Muž, který nemohl přestat

"Povedzme, že stojíte blízko okraja útesu a užívate si výhľad. Nie je tu žiadna bezpečnostná zábrana a časť vášho mozgu, ktorá stráži možné nebezpečenstvá a inštinktívne sa im vyhýba, znervózni a vyšle signál nohám, aby urobili krok späť, a riziko tým znížili. Iná časť mozgu tento príkaz pohnúť nohami zaznamená a snaží sa ho vysvetliť tým, že porovná imaginárnu hrozbu s realitou. Žiadna bezprostredná hrozba tu však nie je. Pokojne stojíte. Prečo teda ustupovať späť? V čom je problém? Mozog - generátor vtieravých myšlienok - vystrelí (iracionálny) návrh: problém musí byť v tom, že si chcel skočiť." Vtieravé myšlienky má občas takmer každý. Či už sa týkajú jedla, sexu, násilného správania, deväť z desiatich ľudí občas napadne niečo, čo vzápätí vnímajú ako šokujúce, neprimerané či desivé. Pokiaľ sa také nechcené myšlienky vracajú opakovane a donútia človeka vyhýbať sa im pomocou rituálov v správaní, môže sa takéto myslenie a správanie rozvinúť v obsedadne kompulzívnu poruchu. Autor, ktorý sám cez dvadsať rokov s touto poruchou bojuje, v úprimnej snahe jej porozumieť ponúka prehľad psychologických, výskumných, historických, ale aj osobných postrehov a poznatkov. Osobný príbeh sa prelína celou knihou od prvého výskytu, kedy sa choroba ozvala ako "snehová vločka uprostred leta", cez rozvoj zložitých kompulzívnych obrán proti vtieravým myšlienkam, až po liečbu v skupinovej terapii KBT. David Adam je britský novinár, autor a redaktor populárno vedeckého časopisu Nature. Niekoľko rokov pôsobil ako špeciálny korešpondent pre The Guardian pre oblasť vedy, medicíny a životného prostredia.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu. 


O nemoci, která se nazývá schizofrenie

Táto "edukačná príručka" pre pacientov so "schizofréniou" je odlišná od všetkých predchádzajúcich. Tzv. edukáciu totiž potrebujú nielen naši pacienti a ich blízki, ale aj psycho-odborníci (psychiatri, psychológovia a ďalší) a iní ľudia pracujúci v tzv. pomáhajúcich profesiách (sociálni pracovníci, ergoterapeuti ...). MUDr. Martin Jarolímek v knihe odpovedá na otázky o schizofrénii, určuje jej príznaky a zaoberá sa rôznymi aspektmi liečby i bežného života. Zároveň oslovuje sociálnych pracovníkov a terapeutov a venuje sa aj všeobecnejším úvahám o systéme psychiatrickej starostlivosti v Českej republike. V závere knihy nájdeme zoznam odporúčanej literatúry a kontakty na sociálne a iné služby na pomoc ľuďom s psychotickou poruchou.


Život v papiňáku

Máte pocit, že vami váš blízky manipuluje, kontroluje vás alebo vám klame? Ste terčom intenzívnych, búrlivých a iracionálnych útokov? Máte pocit, že musíte stále "našľapovať po špičkách", aby ste sa vyhli ďalšej hádke? Pokiaľ si na tieto otázky odpovedáte kladne, je možné, že má váš blízky hraničnú poruchu osobnosti (HPO). Táto kniha už pomohla takmer pol milióna ľudí, ktorých priatelia či príbuzní trpia HPO. Pomôže vám porozumieť tejto deštruktívnej poruche, nastavovať si hranice a prestať sa nechať ovládať nebezpečným hraničným správaním. Paul T. Mason je americký klinický psychológ, špecializuje sa na prácu s klientmi s hraničnou poruchou osobnosti a ich rodinami. Randi Kreger je publicistka a aktivistka, založila podporné skupiny a internetové stránky na pomoc ľuďom s VPO a ich rodinám. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.