Ďakujem psychológom,

vďaka ktorým tento projekt dosahuje vysokú úroveň odbornosti a ktorí mi poskytli tipy na knihy, ktoré považujú za prínosné pre ľudí v rôznych ťažkých životných situáciách.

Ďakujem za podporu :

Márií Čechovej z redakcie Forbes.

Ďakujem Mary.

Vydavateľstvu Portál, ktoré poskytlo knihy, súčinnosť a poradenstvo pri tomto projekte.

Ďakujem pani Čabiňáková

Autori, ktorí prispeli tejto kampani :