Knihy zamerané na psychosomatiku :

VyLiečteSa

Mnoho ľudí sa snaží nájsť cestu ako žiť lepšie, viac v rovnováhe so sebou aj s ostatnými, zdravšie, vedomejšie a svedomitejšie. A práve pre nich je určená knižka Jany Caban "VyLiečte sa", ktorá túto cestu otvára a s pochopením širších súvislostí vysvetľuje pôsobenie všetkých faktorov, ktoré nás v bežnom živote ovplyvňujú. Vďaka jej odvahe prepojiť svoje mnohoročné psychologické a psychoterapeutické vzdelávanie, odborné znalosti a skúsenosti so svojím osobným príbehom a skúsenosťami, dokázala "psychosomatiku" - z mnohých ohľadov pomerne ťažkú tému - zrozumiteľne a ľudsky sprístupniť nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti. S každou ďalšou kapitolou doslova "hltáte" autorkine postrehy, rady aj praktické návody ako uvoľniť svoje psychické a svalové napätie, ako meditovať, dýchať, ako upokojiť svoju myseľ, srdce, svoje boľavé telo a dušu. Snažíte sa zastaviť, pochopiť, vnímať, precítiť , učiť sa.... a s každou ďalšou prečítanú stránkou sa k vám dostáva aj svetlo a nádeje. Autorka sa tak stáva nielen pútavým rozprávačom a odborným sprievodcom v zdraví i chorobe, ale aj liečiteľom na viacerých dimenziách, a to je veľmi cenné.


Miluj svoj život

Príčinou ľudských problémov a chorôb sú negatívne psychické návyky. Liečebná metóda kalifornskej psychoterapeutky Louise L. Hayovej je založená na duševnej očiste. Ponúka spektrum pozitívnych tvrdení, ktoré pôsobia nielen preventívne, ale dokážu vyliečiť aj najvážnejšie ochorenia... 


Gábor Maté - Keď telo povie nie

Prevencia pred chorobami ľudstvo zamestnáva od nepamäti. Lekár a uznávaný autor Gábor Maté verí, že spôsob akým premýšľame a využívame svoju mozgovú kapacitu, má vplyv aj na naše fyzické zdravie. Ako súvisí Alzheimerova choroba s potlačenými emóciami? Môže človek zomrieť na osamelosť? Prepojenie tela a mysle nikdy nebolo vysvetlené zrozumiteľnejšie, nakoľko sa autor opiera o dlhoročné výskumy a poznatky z praxe. V knihe sa zároveň dočítate aj o siedmich princípoch liečenia a prevencie pred civilizačnými chorobami, napríklad pred rakovinou, či sklerózou ale aj o tom, ako vplýva na naše telo stres a emočné vypätie. 


Strach z nemocí

Žijeme v dobe wellness-, fitness- a biotrendov, kedy je zdravie snáď najdôležitejšou hodnotou. Napriek všetkým pokrokom v medicíne sa ľudia obávajú rakoviny, infarktu, AIDS či škodlivých vplyvov znečisteného prostredia. U niektorých sa z toho môže vyvinúť takzvaná hypochondrická porucha - presvedčenie, že majú somatickú chorobu, ktorá ohrozuje ich život. Okolie sa im často smeje, pretože stále dookola vyžadujú lekársku starostlivosť, ale pritom je skutočne chorá ich duša. Iní zase trpia takzvanou nozofóbiou - fóbiou z chorôb. Tú v extrémnom prípade potlačia natoľko, že sa vyhýbajú zmysluplnému vyšetreniu. Psychoterapeut Morschitzky a novinár Hartl vo svojej knihe, ktorá je plná názorných prípadov, popisujú najčastejšie príčiny strachu z chorôb aj to, k akým dôsledkom vedie. Kniha ľuďom s týmito poruchami, ich blízkym i odborníkom, ktorí ich ošetrujú, radia, čo je ešte normálne, a čo už prejav choroby a tiež ako sa so strachom z chorôb úspešne vysporiadať, a to najmä za pomoci kognitívno-behaviorálnej terapie. Hans Morschitzky je psychológ a psychoterapeut. Pracuje na oddelení psychosomatiky Zemskej nervovej kliniky v Linzi a má aj vlastnú prax. V slovenčine vyšli jeho knihy Desať tvárí úzkosti (Portál, 2014) a Keď duša hovorí rečou tela (Portál, 2015), na ktorých spolupracoval so Sigrid Sator. Thomas Hartl je vedecký novinár. S Hansom Morschitzkym napísal niekoľko kníh.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.   

Zelená psychologie

Ralph Metzner, Ph.D. (1936), je známy ako jeden z trojice amerických experimentálnych vedcov, ktorí pracovali začiatkom 60. rokov 20. storočia na Harvardovej univerzite na výskume psychadelických drog. Tento výskum pre Metznera nebol cieľom, ale len začiatkom dlhodobého záujmu o využitie psychoaktívnych látok v psychoterapii, šamanizme a meditačných technikách. Predovšetkým sa však zaoberá holistickým prístupom k ľudskej psychike, ktorú chápe v prepojení s rastlinnou a živočíšnou ríšou a celkovo so Zemou. Na základe analogického myslenia, teórie živlov a psychických funkcií a teórie Gaie ako živého organizmu Metzner rozširuje chápanie príčin, diagnóz a liečby psychických chorôb na vzťah človeka k prírode. V jednotlivých kapitolách okrem iného zoznamuje čitateľov so "zelenou" kozmológiou Hildegardy z Bingenu, s princípmi ozdravného užívania rastlinných drog v indiánskych spoločenstvách, s historickými koreňmi a dôsledkami rázštepu ľudského myslenia, s výkladom rôznych nebeských a zemských božstiev atď. Na záver prináša prehľadné vysvetlenie paradigmat  a posunu k ekologickému svetonázoru v najrôznejších oblastiach ľudského konania.  Identifikáciou odklonu od polyteistického náboženstva k transcendentálnemu monoteizmu a k vzostupu mechanistickej vedy Metzner upozorňuje na to, čo v priebehu času zostalo zanedbané a vytesnené. Tieto aspekty rehabilituje, ale zároveň sa ich nesnaží nadraďovať a hľadá potrebnú syntézu. Prichádza s komplexným, vyváženým prístupom, ktorý berie ohľad na obe stránky ľudského smerovania.


Uzdrav svoje telo

Najrozšírenejšia kniha Louise L. Hayovej - len v Spojených štátoch amerických sa predalo niekoľko miliónov výtlačkov. V tejto útlej modrej knižke zaujíma autorka celostný prístup k zdraviu a ukazuje na úzke prepojenie medzi chybnými duševnými návykmi a telesnými chorobami. Všetky choroby sú naším učiteľom. Ochorenie je len spôsob, ako nám telo oznamuje, že na našej psychickej úrovni nie je niečo v poriadku. Hayová pre každé z vyše 400 ochorení ponúka nové pozitívne tvrdenie, ktorým môžeme nahradiť nesprávny myšlienkový vzorec - pôvodcu choroby. Táto knižočka pomohla prinavrátiť zdravie tisíckam ľudí a nie nadarmo získala neoficiálne pomenovanie "MODRÁ BIBLIA ZDRAVIA". Louise L. Hayová je svetoznáma kalifornská psychoterapeutka a autorka bestsellerov MILUJ SVOJ ŽIVOT a LÁSKA SA RODÍ V TEBE. Obidve knihy vyšli vo viacnásobných vydaniach aj v slovenčine. Liečebná metóda Hayovej je založená na duševnej očiste. Pomocou opakovania pozitívnych tvrdení môže človek uzdraviť svoje telo a žiť v harmónii so sebou samým i so svojím okolím.


Ako sa nestať pacientom

Knižný výber z článkov a úvah MUDr. Jana Hnízdila možno vrelo odporučiť všetkým, ktorí si vážia zdravie vlastné i zdravie spoločnosti a sú ochotní preň niečo urobiť. Môžu si byť istí, že ich čítanie nielen poučí, ale aj povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar písať prístupne a zrozumiteľne a navyše aj s vtipom, eleganciou a humorom, či už je reč o úzko odborných záležitostiach, alebo o veciach obecnejšieho dosahu, o lekárstve a športe. A ako sa patrí na vyznávača psychosomatiky a celostného pohľadu na človeka, nikdy nezabúda uvádzať konkrétne príklady a prenikať do všetkých zákutí životných príbehov. 


Psychosomatická prvouka

Skúsený psychiater Radkin Honzák vás pozýva do sveta psychosomatiky - vzťahu ľudskej duše a tela Po veľmi úspešnej knihe "Ako žiť a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia" a knižnému rozhovoru s Renatou Červenkovou "Všetci žijem v blázinci" prichádza známy psychiater Radkin Honzák s ďalším titulom, ktorý sa venuje vzťahu tela a duše. Ako hovorí sám autor, vstupovať do sveta psychosomatiky vyžaduje odvahu, ale predovšetkým drzosť - odvahu opúšťať pohodlné cesty a drzosť šliapať po trávniku, na ktorom je umiestnená po niekoľko storočí výstražná ceduľa udržiavaná medicínskym establishmentom za všetkých panujúcich režimov s nápisom NEVSTUPOVAŤ. Psychosomatická prvouka je výsledok jeho päťdesiatročného, ​​a ako poctivo priznáva, väčšinou márneho hľadania pravdy o zdraví a chorobe. "S pravdou v medicíne to nie je jednoduché, pretože táto disciplína, podobne ako Rusko, nevie, kde má hranice. Len z času na čas si niekoľko jedincov položí otázku, aké sú vlastne úlohy a ciele súčasnej medicíny. Je to otázka nemilá, ale legitímna." Radkin Honzák sa snaží ukázať, že brať do úvahy rovnako vážne ako faktory biologické tiež veľmi ťažko merateľné faktory sociálne a psychologické, eventuálne už takmer neuchopiteľné faktory duchovné alebo spirituálne, je dôležitým doplnením pohľadu medicíny na človeka, na ktorý v súčasnosti hľadí ako biologický preparát.