Knihy na tému trauma :

Probouzení tigra

Kniha "Prebúdzanie tigra" zrozumiteľne popisuje symptómy traumy a kroky, ktoré treba podniknúť na ich liečenie. Trauma často vzniká následkom zdanlivo bežných zážitkov a skúseností. Kniha je sprievodcom, ktorý nás zavedie do sveta takmer nepostrehnuteľných, ale veľmi mocných impulzov, ktoré riadia naše reakcie na zdrvujúce životné udalosti. Nájdeme tu množstvo cvičení, ktoré nám pomôžu zamerať sa na telesné vnemy. Ak budeme týmto vnemom venovať viac pozornosti, môžeme traumu liečiť.


Telo zčítá rány

Traumu nemožno obísť. Jej následky zažívajú mnohí - možno vy, možno vaši blízki. Vždy však ovplyvňuje životy všetkých naokolo. A nie je v silách trpiaceho, aby prejavy v podobe depresií, chronických ťažkostí, alkoholizmu, sebapoškodzovania či pocitov hanby a osamelosti zvládol bez pomoci. Bessel van der Kolk opisuje s láskavosťou a otvorenosťou príbehy, s ktorými sa stretol v klinickej praxi, a delí sa o výsledky svojich výskumov v oblasti terapie posttraumatickej poruchy. Preukázal nimi, že zanedbávané či zneužívané deti, účastníci nehôd a katastrof, vojnoví veteráni či obete násilných činov potrebujú viac ako medikamenty. Skutočné uzdravenie vedie cez hľadanie cesty k sebe samým, k vlastnému telu, ktoré si v nekonečnej slučke udržuje odtlačok prežitého utrpenia. Aj vďaka van der Kolkovej práci sa dá vydať na možno dlhú, ale nádejnú cestu k lepšiemu a plnšiemu životu. Okrem iného sa dozviete: 

- Trauma negatívne ovplyvňuje telo aj mozog a mení schopnosť zažívať radosť, dôveru, ovládať sa a vnímať svoje telo. 

- V rozvoji vývojovej traumatickej poruchy zohrávajú úlohu gény, hormóny aj rodičovská starostlivosť a láska v prvých rokoch života. 

- Sebadeštruktívne správanie je často vyvolané snahou znovu cítiť a získať kontrolu nad svojím životom. 

- Prejavy traumy často dostávajú nálepky najrôznejších diagnóz, terapia je však neúčinná, pokiaľ nerieši skutočnú podstatu ťažkostí. 

- Trýznení ľudia popierajú realitu a oddeľujú sa od nej, aby prežili. Prestávajú tak chápať, kým sú, čo cítia a čomu a komu môžu dôverovať. Autor svojich pacientov nabáda, aby sa zapojili do ľubovoľnej formy práce s telom, ktorá napomáha obnoveniu zdravého vzťahu k sebe aj k druhým. V knihe preto nájdete odporúčania na inovatívne liečebné postupy od metód neurofeedbacku cez meditáciu až po šport, hudbu, jogu či kurzy herectva. Prístupným spôsobom tak dáva nádej všetkým, ktorí doteraz trpeli. 


Trauma a paměť

Kniha je ďalším pozoruhodným príspevkom Dr. Levina k problematike liečby traumy. Zrozumiteľným a pútavým jazykom, s odkazmi na serióznu neurovedeckú literatúru, popisuje rôzne typy pamäti, ich základné neurologické mechanizmy a ich význam v práci s traumou. Trauma a pamäť je neoceniteľnou publikáciou pre terapeutov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej praxi, pre laikov, ktorí chcú lepšie porozumieť tomu, ako myseľ a mozog uchovávajú a rozriešujú traumy.

Tělo nezapomíná

Kniha plná pútavých prípadových štúdií, spája telo a myseľ v liečení posttraumatickej stresovej poruchy. Zaujme odborných lekárov, výskumníkov, študentov i bežných čitateľov. Pre klinických lekárov aj ich pacientov má obrovskú hodnotu pochopenie psychofyziológie traumy a vedomia, čo robiť s jeho prejavmi. Táto kniha prináša moderné poňatie jeho fyziológie, pretože jasne osvetľuje pôsobenie traumy na telo a fenomén somatickej pamäte. V súčasnej dobe panuje názor, že ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom traumatizovaní, si nesú určitú skrytú spomienku na traumatizujúce udalosti vo svojom mozgu a tele. Táto spomienka sa často prejavuje v symptomatológii posttraumatickej stresovej poruchy ako nočné mory, spomienky (flashbeck), vydesené reakcie a disociatívne správanie. V zásade je to tak, že telo traumatizovaného jedinca nechce byť ignorované. Rothschildová redukuje priepasť medzi vedeckou teóriou a klinickou praxou a buduje most prekleňujúci medzery medzi verbálnou a telovou terapiou a zároveň prezentuje princípy a bezdotykové techniky, prostredníctvom ktorých je možné byť voči telu chápaví a uznať jeho nároky. S ohľadom na ich relevantnosť pre klinických odborníkov zjednocuje súčasné znalosti z psychobiológie stresové reakcie ako v bežne náročných situáciách, tak počas extrémnej a dlhodobej traumy. To dáva zástupcom všetkých odborov základ pre uvažovanie o pôvode príznakov, ktoré sa prejavujú u ich klientov, a začlenenie pohľadu na telo do ich praxe. Somatické techniky sú vybrané s ohľadom na väčšiu bezpečnosť terapie traumy pri súčasnom zvýšení integrácie mysle-tela.


Nechtěné dědictví 

Ako nás formuje zdedená rodinná trauma a ako ich prekonať? Depresia. Úzkosti. Chronické bolesti. Fóbia. Obsedantné myšlienky. Tieto ťažkosti v niektorých prípadoch nemávajú žiadnu konkrétnu príčinu. Odkiaľ sa teda berú? Korene týchto problémov sa môžu skrývať v živote našich rodičov, starých rodičov, a dokonca aj prastarých rodičov. Najnovšie vedecké výskumy podporujú to, čo mnohí už dlho tušili - traumatická skúsenosť sa môže odovzdávať z generácie na generáciu. Dokonca aj v prípade, že osoba, ktorá pôvodnú traumu utrpela, zomrela, jej príbeh bol zabudnutý alebo sa o ňom nehovorilo, môžu spomienky a pocity žiť ďalej v jej deťoch a vnukoch. Toto dedičstvo býva často zakódované a zohráva v našom emocionálnom a fyzickom zdraví oveľa väčšiu úlohu, než by sa zdalo. Mark Wolynn, popredný americký odborník na zdedené rodinné traumy, ako riaditeľ Ústavu rodinných konštelácií v San Franciscu vycvičil vo svojom odbore stovky lekárov. Je vyhľadávaným lektorom a vedie semináre o vplyve traumatických skúseností na ďalšie generácie v nemocniciach, na klinikách, konferenciách a výukových centrách po celom svete.


Trauma očima dítěte

Základná pravda, ktorú autori v knihe "Trauma očami dieťaťa" prinášajú, je, že dospelí majú najprv venovať pozornosť vlastnému emocionálnemu stavu, pretože deti môžu uvoľniť svoje napätie iba v prítomnosti pokojného, ​​schopného a upokojujúceho dospelého. To, kto sme, je dôležitejšie ako to, čo robíme. Presnejšie povedané, to, kto sme tvárou v tvár znepokojivej situácii, ovplyvnia podobu aj následky toho, čo robíme. Levine a Klineová nám dávajú príležitosť naučiť sa liečiť traumu tým, že budeme nasledovať toho najlepšieho učiteľa: naše vlastné telo a pocity. Techniky "prevencie" traumy, ktoré Levine a Klineová v tejto knihe prinášajú, sú dokonalé svojou múdrosťou a jednoduchosťou, pozornosťou k detailu, tým, ako postupujeme krok za krokom, a jasnými princípmi toho, ako ich použiť. Autori dbajú na to, aby boli tieto princípy využívané praktickým spôsobom tak, aby mohli byť naplnené špecifické potreby detí v rôznych štádiách vývoja, od raného detstva po dospievanie.