Knihy zamerané na úzkosti :

Pohled do Slunce - Irvin D. Yalom

O prekonávaní strachu zo smrti. Ranou, ktorú vo svojej ôsmej beletristickej knihe psychoterapeut I. D. Yalom otvára, a ktorá každého z nás po celý život sprevádza, je vedomie vlastnej smrteľnosti. A pretože nie sme schopní žiť s pohľadom upretým priamo do slnka tohto poznania, pomocou najrôznejších psychických mechanizmov sa tomuto drvivému vedomiu snažíme uniknúť. Napriek všetkej snahe však na ne stále narážame, a to obzvlášť vtedy, keď sa nám zdá, že sme sa poistili zvonku, či cez majetok, pocit úspechu, alebo krátkodobé zmyslové uspokojenie. Mnohé psychické choroby majú svoj pôvod práve v úzkosti zo smrti. V knihe sa stretneme so slávnymi postavami filozofie a literatúry. Text je pretkaný príkladmi z Yalomovej praxe. I. D. Yalom je emeritným profesorom psychiatrie na Stanfordovej univerzite. V Portáli vyšli jeho knihy Klamstvá na pohovke, Keď Nietzsche plakal, Mama a zmysel života, Chvála psychoterapie, Láska a jej kat, Každý deň o trochu bližšie, Liečba Schopenhauerom.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu. 


Boris Cyrulnik - V noci jsem psal o slunci

Holokaust, vojna, strata blízkych - každé trauma otvára v človeku potrebu zbaviť sa ho, prázdnotu po nešťastí zaplniť, podeliť sa o myšlienky. Proces písania, škrtania, hľadania presného vyjadrenia, to všetko roztrhané ja sceľuje a utrpenie transformuje. Známy francúzsky psychiater v tejto publikácii ponúka jednu z ciest, ako traumatické zážitky spracovať. Okrem vlastnej životnej skúsenosti mu boli inšpiráciou príbehy utrpenia radu slávnych osobností, na ktorých dokazuje, že utrpenie a bolesť nemusí byť bezvýchodiskové - v niekom prebudí tvorivosť, ktorá prináša úľavu či nový životný smer. Autor otvára aj témy zdanlivo nesúvisiace, prepája širšie vzťahy a paralely, ktoré každého z nás vedú k poznaniu sily predstavivosti a liečivých schopností písania.


Heinz Peter Rohr - Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty

Mohli by sme byť šťastní, lenže často nám staré modely myslenia podkopávajú pocit vlastnej hodnoty. Nie som dosť dobrý. Nezvládnem to. Som smoliar. Tieto skryté programy nám otravujú dušu a spôsobujú rozličné poruchy. Heinz- Peter Röhr pomáha čitateľom vypracovať nové programy, ktoré posilňujú pocit vlastnej hodnoty. Vďaka jeho radám si každý z nás môže odstrániť všetky prekážky z cesty za šťastím a spokojnosťou.


Judson Brewer - Ako prekonať úzkosť

Klinicky overený plán ako krok za krokom prelomiť kolobeh obáv a strachu, ktorý vedie k úzkosti a zlým návykom. Prežívame jedno z najnepokojnejších období - či už čelíme globálnemu problému, akým je pandémia, alebo osobným problémom, ako je neustála prítomnosť detí doma a nutkanie siahnuť každú noc po fľaši vína, cítime sa deprimovaní situáciou, ktorá sa vymyká spod našej kontroly. Dr. Judson Brewer vo svojej knihe vysvetľuje, ako pomocou jednoduchých techník a trikov vykoreniť úzkosť z našich životov ihneď v jej zárodku. Pod pojmom úzkosť vnímame celú škálu pocitov od mierneho nepokoja až po úplnú paniku. Patrí sem aj návykové správanie a rôzne zlozvyky, ktoré používame ako barličku na zvládanie problémov (napríklad nezdravé stravovanie pri strese, prokrastinácia, čas trávený na sociálnych sieťach). Keďže úzkosť vzniká v časti mozgu, ktorá odoláva racionálnym myšlienkam, ľahko sa zasekneme v bludnom kruhu úzkostných návykov, ktoré nedokážeme ovládať rozumom ani prekonať vôľou. Dr. Brewer nás naučí mapovať naše myslenie tak, aby sme objavili svoje spúšťače úzkosti a zneškodnili ich jednoduchým, ale účinným spôsobom. Naučí nás trénovať svoj mozog pomocou všímavosti a ďalších postupov, ktorých účinnosť bola vedecky potvrdená.


John Moe - Úžasný svet depresie

Depresia je stále tabu - mnohí ju nevedia ani len identifikovať, málokto sa prizná, že ňou trpí a len malé percento ľudí navštívi odborníka. Je ťažké sa o nej baviť s nadhľadom a nepatrí sa o nej vtipkovať. John Moe, rozhlasový moderátor a autor podcastov, sa o to pokúsil a napísal knihu Úžasný svet depresie.

Moe má s depresiou veľa neveselých skúseností - sám si chorobou prešiel a jeho brat si v jej dôsledku vzal život, no napriek tomu je presvedčený, že o nej treba otvorene hovoriť a dá sa o nej hovoriť aj s humorom. Podľa jeho vlastných slov je totiž depresia "nebezpečná, ale vo svojej podstate komická". Poskladal teda spomienky na vlastnú zložitú cestu sprevádzanú depresiou a príbehy ľudí, ktorých počas nej stretol, pretože z vlastnej skúsenosti vie, že aj zdieľanie môže mať terapeutický účinok.


Panické ataky

Autor tohto odvážneho tvrdenia, úspešný nemecký terapeut Klaus Bernhardt, tvrdí, že väčšina postupov, ktoré sa dnes používajú pri liečbe týchto psychických problémov, je zastaraných a neúčinných. Namiesto nich ponúka mimoriadne efektívne techniky, a to nielen pre ľudí trpiacich panickými atakmi, ale pre všetkých, ktorí majú pocit, že ich vlastný strach obmedzuje v myslení a konaní.
Výnimočnosť knihy Panické ataky spočíva v celkom novom prístupe k riešeniu psychických porúch, ktorý je založený na cielenom využívaní procesov
spracovania informácií prebiehajúcich v našom mozgu.
Jednoduché a ľahko zvládnuteľné cvičenia už po niekoľkých týždňoch umožnia pacientom trpiacim úzkosťami a panickými atakmi návrat do normálneho života - bez paniky a úzkosti.

Deprese jako šance

Depresia, smútok, zádumčivosť sú sprievodnými znakmi životného štýlu moderného zamestnaného a uponáhľaného človeka. V tuneli práce a rýchleho odpočinku akoby aktívny človek nevedel nájsť potrebné svetlo a útechu, ktoré sú mu tak potrebné. Príznaky depresie sú autorovi znameniami, ktoré treba vedieť dešifrovať a správne čítať. Kniha uvádza do spirituálnych úskalí duševných stavov, ktoré môžu viesť k depresii, akejsi "temnej noci duše". Neponúka jednoduché návody, ale hlboké zamyslenie a analýzu, ktoré môžu byť východiskom na prekonanie krátkodobých depresívnych periód, alebo aj závažné choroby. Anselm Grün je jedným z najúspešnejších spirituálnych autorov dneška. Ako benediktínsky mních žije a pracuje v nemeckom opátstve Münsterschwarzach, kde píše a vydáva knihy, vedie poradenskú službu a je ekonómom kláštora. Jeho knihy dosiahli vo svete už miliónové náklady. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu. 

Verena Kast - Stín v nás

Tam, kde je svetlo, je aj tieň. V Jungovej indivídácii ide o protiklad s personou - tou stránkou, ktorú radi staviame na obdiv a prostredníctvom ktorej prezentujeme svoju bezúhonnosť. Čím vyhranenejšie persona, tým väčšia pretvárka a tým viac potlačený tieň. Tieň ale nemusí znamenať vyložené zlo, ale častejšie jednoducho niečo, čo je menejcenné a nedokonalé. Ten, kto si neuvedomuje vlastný tieň, ho často premieta na druhých - napríklad na cudzincov. Integrovať vlastný tieň znamená prekonať úzkosť a paradoxne jej odobrať silu. Znamená to prijať vlastnú životnosť, stať sa realistickejším a menej narcistickým. Verena Kastová existenciu tieňa dokladá na mýtoch, rozprávkach aj príkladoch z terapie či z každodenného života. Popisuje individuálny aj kolektívny tieň a spôsoby, ako tieň prijať. Výsledkom takéhoto procesu je väčšia skutočnosť, pokora i zodpovednosť za vlastné chyby. Verena Kast vyštudovala filozofiu a psychológiu, pôsobí ako analytička vo švajčiarskom St. Gallenu a prednáša na inštitúte C. G. Junga v Zürichu. Do roku 1998 bola predsedníčkou Medzinárodnej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Je autorkou mnohých knižných titulov. V nakladateľstve Portál vyšli jej knihy Imaginácia ako priestor stretnutia s nevedomím (1999), Kríza a tvorivý prístup k nej (2000), Dynamika symbolov (2000), Otcovia-dcéry, matky-synovia (2004), Hnev a jeho zmysel (20 , Túžba po druhom (2011), Úzkosť a jej zmysel (2012), Sny (2013), Trúchlenie (2015), Závisť, žiarlivosť a ich zmysel (2016).

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Heinz Peter Rohr - Cesty z úzkosti a deprese

Úspech, kariéra a blahobyt predstavujú pre mnohých naplnenie životného šťastia. Napriek tomu všetkému však v našej kultúre trpí stále viac ľudí úzkostnými stavmi, pocitmi nespokojnosti, frustráciou, neistotou a depresiami. Autor si kladie otázku, čo nám bráni viesť spojený život. Na pozadí grimmovskej rozprávky Diabol s troma zlatými vlasmi sa zamýšľa nad podstatnými prvkami pravej životnej spokojnosti. S pomocou zrozumiteľných kazuistík a praktických cvičení nám ukazuje cestu ku kľúču k životnej spokojnosti - k láske k sebe samým. Heinz-Peter Röhr pôsobí vyše tridsať rokov ako psychoterapeut na oddelení liečby závislostí pri klinike v nemeckom Fredeburgu. Je autorom mnohých knižných titulov. V nakladateľstve Portál vyšli jeho knihy Narcizmus - vnútorný žalár, Hraničná porucha osobnosti, Hystéria - strach z odmietnutia, Závislé vzťahy.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Verena Kast - Úzkost a její smysl

Úzkosť pozná každý z nás - či už ju jasne pomenujeme, alebo len nejasne popisujeme. Úzkosť významne pôsobí na našu dušu i telo - spôsobuje napätie, ohrozuje, ruší, zasahuje nás v jadre nášho bytia. Autorka popisuje túto emóciu, analyzuje jej dynamiku, ktorá výrazne ovplyvňuje náš život. Necháva nám porozumieť výrazovým formám úzkosti a ťažkostiam, ktoré majú svoj pôvod v nerozpoznaných úzkostiach. V neposlednom rade môžeme porozumieť funkcii úzkostí v každodennom živote. Iba ten, kto sa nesnaží pred úzkosťou utiecť, kto sa jej aktívne postaví, môže ju premeniť na pozitívnu životnú silu. Knihu ocenia psychológovia, psychoterapeuti, pracovníci pomáhajúcich profesií, čitatelia so záujmom o témy hlbinnej a populárnej psychológie.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Roman Pešek - Sám sobě terapeutem, aneb Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese

Publikácia je určená predovšetkým ľuďom s rôznymi úzkostnými a depresívnymi problémami, ako aj ich blízkym osobám. Obsah je založený na výpovediach viac ako tridsiatich klientov, ktorí odpovedali na otázky, čo im počas psychoterapie pomohlo a čo im stále pomáha, aby svoje úzkostné a depresívne ťažkosti lepšie zvládali. Uvedené faktory terapeutickej účinnosti sú doplnené o profesijné skúsenosti autora, skúseného psychoterapeuta. Kniha je písaná štýlom, aby spomínané informácie, metódy a odporúčania boli pre čitateľov zrozumiteľné a dobre využiteľné v praxi. 


Jak se navždy zbavit paniky, úzkosti a strachu

Milióny ľudí na svete trpia nejakým typom diagnostikovanej úzkostnej poruchy a asi tretinu z nich trápia stále sa vracajúce panické ataky. Títo ľudia zo všetkého najviac túžia po tom, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť do normálneho života, do života bez strachu zo strachu. Klaus Bernhardt predstavuje nový spôsob terapie úzkosti, ktorý cielene využíva procesy spracovania informácií prebiehajúce v našom mozgu. Jednoduché, ľahko pochopiteľné cvičenia tak väčšine pacientov trpiacich úzkosťami a panickými atakmi umožnia už po niekoľkých málo týždňoch návrat do života bez paniky a úzkosti. Klaus Bernhardt sa pred mnohými rokmi na základe vlastnej skúsenosti rozhodol urobiť všetko, čo bude v jeho silách, aby dokázal ľuďom s panickými atakmi sprostredkovať rýchlejšiu a všestrannejšiu pomoc, než aká dovtedy bola dostupná. Vo svojej psychoterapeutickej praxi v Berlíne sa preto špecializoval na terapiu úzkostných porúch a dnes ako jeden z prvých psychoterapeutov v Nemecku pracuje s terapiou úplne nového druhu. Vzišla z moderných výskumov mozgu a s tým, čo sa v Nemecku doteraz označuje ako štandard, nemá prakticky nič spoločné. Bernhardt nepoužíva konfrontačnú terapiu (expozíciu), dychové cvičenia ani postupné uvoľňovanie svalového napätia a "nevŕta" sa v detstve svojich pacientov. Tiež užívanie antidepresív a upokojujúcich liekov až na niektoré vzácne výnimky striktne odmieta. Úspešne sedemdesiatim percentám jeho pacientov stačí menej ako šesť návštev, aby sa svojej úzkostnej poruchy úplne zbavili. 


Nástroje proti úzkosti

Stále aktuálnejšia kniha reaguje na súčasný veľmi rušný svet, ktorý je pre ľudí s úzkosťami náročný. Sužujú vás úzkostné stavy? Predstavujete si, čo hrozného by sa vám mohlo ešte prihodiť? Bojíte sa, že zlyháte a váš výkon nebude dokonalý? Nedokážete sa vyrovnať s negatívnou spätnou väzbou a ste prehnane sebakritickí? Nezúfajte, nie ste v tom sami. Pomocou tejto knihy sa naučíte úspešne identifikovať to, čo spúšťa vašu úzkosť. Rozpoznáte nástup spúšťačov úzkosti a naučíte sa ich v kľude spracovať. Autorka, vyštudovaná psychologička, nezahlcuje čitateľov odborným výkladom, ale ponúka praktické tipy a triky, ktoré môžete využiť v každodennom živote. Či už trpíte úzkostnou poruchou, alebo ste len k úzkostiam svojou povahou náchylní, zistíte, ako úzkosť funguje a ako sa s ňou vyrovnať vo svojom osobnom aj pracovnom živote.