Knihy zamerané na závislosti :

Dospělé děti alkoholiků

Keď sa v 80. rokoch minulého storočia začala autorka zaoberať rodinami ľudí závislých od alkoholu, vstupovala na neznáme územie a trvalo ešte niekoľko rokov, kým sa z jej knihy Dospelé deti alkoholikov stal bestseller. Janet Woititz dospela k určitým charakteristikám týchto ľudí. V dôsledku absencie rodičovskej vrelosti a jasne definovaných hraníc v detstve si napríklad nie sú istí tým, aké správanie je normálne, klamú v situáciách, keď to vôbec nie je potrebné, posudzujú sa bez zľutovania, majú problémy s dôvernými vzťahmi, majú sklon buď k mimoriadnej zodpovednosti, alebo k mimoriadnej nezodpovednosti a sú impulzívne. Knihu, ktorá sa tieto osoby snaží podporiť v ich sebaúcte, je možné využiť aj u detí z iných typov dysfunkčných rodín. Nie je pritom podstatné, koľko takýmto "deťom" vlastne je: Dané vzorce pretrvávajú, kým sa z nich ich nositeľom nepodarí vyrásť. Vtedy tiež prekonajú začarovaný kruh a môžu svojim deťom odovzdať lepšie posolstvo, než si z detstva odniesli oni sami. Janet Geringer Woititz bola americká psychologička a lektorka špecializujúca sa na prácu s dysfunkčnými jednotlivcami i rodinami. Dospelé deti alkoholikov je jej najslávnejšia publikácia.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Na dne duše

Čo sa deje na dne duše abstinujúceho alkoholika? Čiastočnú odpoveď môžete nájsť v zbierke poviedok s príznačným názvom NA DNE DUŠE, chronologicky mapujúcej niektoré epizódy práve zo života abstinenta. Autor Juraj Ďúran v nich prierezovo predkladá čitateľovi priebeh liečenia, doliečovania, návratov, zvládania pokušení, stavania osobnej slobody a zodpovednosti za seba, ale i prvý kontakt s alkoholom, bolestivé priznanie si vlastnej závislosti, či pocity, ktoré závislý na alkohole vníma po návrate do reálneho života. Každá z poviedok je zameraná hlavne na popis autentických pocitov a myšlienok abstinujúceho alkoholika. Kniha ako celok preto môže byť zaujímavá pre rodinných príslušníkov takto závislých či samotných abstinujúcich alkoholikov, alebo pre tých, ktorí sa dostali do kontaktu s akoukoľvek závislosťou. 

V říši hladových duchú

Toto je kniha o závislostiach, tj. o niečom, čo sa týka každého z nás. Závislí totiž nie sme ani náhodou iba na drogách, alkohole, gamblingu alebo cigaretách. Závislosť je čokoľvek, po čom túžime tak, že si nedokážeme pomôcť, čo nás dočasne uteší či upokojí, ale dlhodobo nám či nášmu okoliu ublíži. Táto prelomová kniha prináša na tabuizovanú tému závislostí úplne nový pohľad. Vysvetľuje ich skutočné príčiny (traumy z najranejšieho detstva) a ukazuje cesty k ich riešeniu (ktoré sa však zásadne líšia od tých, na ktoré sa spolieha moderná západná spoločnosť). Ako sa v knihe dozviete závislosť nie je dôsledkom slobodnej voľby závislého, ale chorôb mozgu.

Prečo si prečítať 

- Pretože myšlienky Gábora Matého menia svet. Právom ho mnohí radia medzi najvplyvnejších mysliteľov sveta. 

- Pretože kniha prináša úplne nový pohľad na problém, ktorému čelíme prakticky všetci. Závislosti sú v dnešnej západnej spoločnosti také časté, že sa stali neviditeľnými. 

- Pretože nám môže pomôcť pochopiť štruktúry moci v modernej spoločnosti, tj. aj fenomény ako je trampismus. Získate úplne nový pohľad na usporiadanie našej spoločnosti, peniaze, moc a populárne "úsilie mať/vlastniť, aby človek mohol byť". 

- Pretože toto je ďalšia kniha, ktorá lieči: Tým, že vysvetlí pravdivé korene našich bolestí a nášho trápenia a ukáže, ako tieto bolesti liečiť. - Pretože chorí ľudia tvoria chorú spoločnosť a pretože každý uzdravený človek sa počíta.

V knihe sa dozviete

 - Že závislí môžete byť na heroíne alebo alkohole rovnako tak ako na nakupovaní, cukre, sexe, porne, mobile, fejsbuku, ale aj drahých veciach, peniazoch alebo moci. 

- Kde sa závislosti berú. Ako to, že niekto si zafajčí a nič, zatiaľ čo druhý nemôže prestať. Že závislosti nie sú otázkou osobnej voľby, ale chorôb mozgu. Tak ako je infarkt chorôb srdca, závislosť je chorobou mozgu. Toto poznanie povedie časom nevyhnutne k zmene legislatívy: Ľudí s infarktom neodsudzujeme.

- Aká je skutočná dynamika závislostí vs. čo si o závislostiach myslí moderná medicína alebo západné právo. Uvidíte, že sú to dva odlišné svety. - Že vyliečenie je možné. Ale aby bolo možné, je najprv potrebné pochopiť, kde sa závislosti berú.


Jak se zbavit závislosti na alkoholu

Kniha je určená ľuďom, ktorí majú problémy s alkoholom. Čtivým a zrozumiteľným spôsobom popisuje dôležité aspekty liečby závislosti na alkohole z pohľadu kognitívne behaviorálnej terapie (KBT), čo je účinný a stále sa rozvíjajúci psychoterapeutický smer. Autor, skúsený psychoterapeut, sa zameriava na konkrétne a prakticky využiteľné odporúčania, postupy a metódy, ktoré sa osvedčujú v terapeutickej praxi. Publikácia obsahuje aj podnetné otázky a tipy na cvičenie, ktoré čitatelia, ktorý má problém s alkoholom, pomáhajú presnejšie si formulovať svoje špecifické problémy a nájsť účinnejšiu cestu z pazúrov ničivého alkoholu.