Zmysel života

Krize a tvořivý přístup k ní

Typy životných kríz, ich dynamika a možnosti krízovej internvencie. Kríza predstavuje v živote človeka taký stav, kedy sa ukazuje, že naučené spôsoby prežívania a konania už nie sú udržateľné a je potrebné osvojiť si nové. Ako v kríze pomôcť a čo sa dá od krízy očakávať? Na tieto otázky nájdu v knihe Vereny Kastovej odborníci aj laici fundovanú a súčasne zrozumiteľnú odpoveď. Na početných príkladoch a kazuistikách z vlastnej dlhoročnej praxe autorka ukazuje možnosti, ako môže človek v kríze odpovedať na túto svoju situáciu ako na výzvu na tvorivosť. Úlohou terapeuta, ktorý s človekom v kríze pracuje, je podporovať svojho klienta, aby túto výzvu prijal a odpovedal na ňu. Autorka berie do úvahy nielen oblasť individuálnej psychiky človeka, ale aj rodinný, profesionálny a vôbec sociálny rozmer krízy.

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Umení být nešťastný

V našej dobe, keď sa všetko točí okolo hľadania šťastia a kedy dokonalosť a autonómia akoby boli normou, je mnoho ľudí zároveň osamelých. Autor, známy belgický psychiater, verí, že snaha o šťastie ako cieľ života je chybná. Poukazuje na to, že smútok a problémy nie sú v modernej spoločnosti považované za normálne javy. Vyzýva ľudí, aby sa navzájom častejšie podporovali a nehľadali hneď odbornú pomoc. De Wachter pevne verí, že smútok nie je psychiatrická porucha, ale súčasť života. Proti hľadaniu šťastia kladie usilovanie o zmysel a význam, čo sú podľa neho oveľa cennejšie vodítka na ceste životom. Umenie byť nešťastný je zrozumiteľná, čítavá a láskyplná kniha o jednom aspekte života, ktorému sa obvykle nedostáva dostatočnej pozornosti. Prof. Dr. Dirk de Wachter je belgický psychiater a psychoterapeut v Univerzitnom psychiatrickom centre na Katolíckej univerzite (KU) v Lovani. Je odborníkom na systemickú a rodinnú terapiu a v tomto odbore pôsobí ako školiteľ a supervízor. 

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.


Nepromarni svůj život

Skutočnosť, že ľudia márnia svoj život, často súvisí s tým, že nevedia, pre čo by mali žiť a voči čomu má zmysel mať záväzok. To sa týka mladých ľudí, ktorí sa ešte len pripravujú na profesijnú dráhu, ale aj starších, ktorým sa napríklad rozpadlo z rôznych dôvodov rodinné zázemie alebo boli nútení zmeniť kariéru. Aj úplne obyčajné všedné dni bývajú často náročné, keď ich chceme zmysluplne naplniť. Dnes sa do nás ukladá tisíc vecí, prijímame obrovské množstvo informácií. Hocikedy ale zmysel nášmu životu nedávajú. Len to, čo prijmeme a zároveň premeníme, náš život tiež vyživuje. A všetko, čo nás vyživuje, nám dáva impulz na to, aby sme živili aj ostatných. Uznávaný autor Anselm Grün sa vo svojej knihe zamýšľa nad tým, ako premeniť svoj život tak, aby nám zmysel dával, aby sme precítili jeho plnosť, aby sme nepremárnili dary, ktoré sme do života dostali a aby sme boli prínosom aj pre svet okolo nás. 


Aby měl život smysl

Americký rabín a autor bestselleru "Keď sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom" sa v knihe zaoberá tým, čo je pre väčšinu ľudí kľúčové - ako žiť život tak, aby mal zmysel, aby na ňom záležalo, aby boli jeho plody k niečomu. K tomu treba lepšie spoznať ľudskú povahu, pochopiť mnohé ľudské túžby a dilemy. Na rade príkladov zo života ľudí okolo seba, ale aj na veľkých príbehoch z Biblie a svetovej literatúry Kushner ukazuje ľudskú túžbu byť dobrý, rovnako ako jeho vnútorné spory týkajúce sa otázok ľudskej falošnosti a zloby, uvažuje o témach pomsty, spravodlivosti a odpustenia. Duchovná múdrosť je v knihe okorenená židovským pohľadom na svet a zmyslom pre humor a paradox a psychologické poučenia zároveň dávajú množstvo jasných termínov a orientačných bodov, ktoré veľká životná skúsenosť sťahuje sympaticky na zem. Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovnej literatúry. V Portále vyšla jeho úspešná kniha Keď sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu. 

Žít z vlastního pramene

Žiť z vlastného prameňa znamená byť pri sebe. V tomto "pri sebe" je zároveň prítomný celok, bytie, ktoré prežívame a ktorý vždy po prvýkrát a naposledy žijeme. Otvára sa tu to vzácne, podstatné a posvätné. Veď nakoniec bytie, otvorenosť a pravdivosť v živote, alebo láska poukazujú na to isté. Kniha rozhovorov s Annou Hogenovou je knihou o živote a životnej filozofii, knihou o tom podstatnom v živote.


Kľúč k zmysluplnému životu

Elisabeth Lukasová čerpá zo svojich bohatých, dlhoročných životných a praktických skúseností v logoterapeutickej praxi. Každodenne sa stretáva s ľuďmi, ktorí sa musia vyrovnávať s typickými problémami a krízami života v našom svete a našich časoch. Pri tom všetkom hovorí v jej prospech vedecká fundovanosť jej výpovedí. Svoju kariéru začala experimentálnym výskumom a štatistickým skúmaním. Čitateľ jej však bude asi najviac vďačný, že mu takým poučným a názorným spôsobom umožnila pohľad do dielne logoterapeuta. Všetko totiž objasňuje na príkladoch konkrétnych prípadov, dokonca s úryvkami z dialógov, ako sa skutočne odohrali. Tým Elisabeth Lukasová vychádza v ústrety najmodernejšiemu trendu: vytvárať možnosti pre psychoterapeutickú pomoc samému sebe.
Opakovane ponúka čitateľovi možnosť, aby logoterapeutický spôsob myslenia použil aj na seba samého, a je neuveriteľné, aké úspechy možno touto cestou dosiahnuť. Toto dielo o logoterapii nie je určené ani tak psychoterapeutom, aby ich oboznámilo s takou alebo onakou technikou, ale skôr pacientom samým - a tiež (ešte) nie neurotickým čitateľom. Obaja môžu poznatky logoterapie čerpať priamo z knihy a použiť na sebe, a tak si za určitých okolností ušetriť cestu k profesionálnemu terapeutovi.


Všetko trvá krátko

"Všetko trvá krátko," napísal Marcus Aurelius, "aká krátka je pamäť, tak aj pamiatka."

V dlhoočakávanej novej zbierke príbehov opisuje renomovaný psychiater Irvin D. Yalom zápas, ktorý podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími výzvami ľudskej existencie: ako žiť zmysluplný život a ako sa vyrovnať s jeho neodvratným koncom.
V knihe sa stretneme so zdravotnou sestrou, ktorá je rozhnevaná a utrápená, jej syn prepadol drogám a zločinu, a ona predsa musí utešovať ľudí, síce trpiacich, no obklopených blízkymi a životom, aký by si s nimi rada vymenila. Vidíme tu úspešného podnikateľa, ktorý si po samovražde svojho priateľa zúfa nad tajnosťami a zámlkami v ich vzťahu. Stretávame sa s čerstvou psychologičkou, ktorej štúdium ľudských psychických problémov poškodí najvzácnejšie spomienky na mŕtveho priateľa. A napokon je tu muž, ktorý odmieta filozofiu a útechu z nej, takže ešte aj u Yaloma vyprovokuje krízu sebaistoty.
Je to radikálne úprimné priznanie ťažkostí ľudského života, ale aj oslava toho najkrajšieho, čo život prináša: lásky, rodiny, priateľstva. Všetko trvá krátko a všetci sme tu len dočasne. S Yalomom ako sprievodcom môžeme prežívať svoje dni nielen ako znesiteľné, ale ako zmysluplné a azda aj radostné.