Zmysel života

Verena Kast - Krize a tvořivý přístup k ní

Typy životných kríz, ich dynamika a možnosti krízovej internvencie Kríza predstavuje v živote človeka taký stav, kedy sa ukazuje, že naučené spôsoby prežívania a konania už nie sú udržateľné a je potrebné osvojiť si nové. Ako v kríze pomôcť a čo sa dá od krízy očakávať? Na tieto otázky nájdu v knihe Vereny Kastovej odborníci aj laici fundovanú a súčasne zrozumiteľnú odpoveď. Na početných príkladoch a kazuistikách z vlastnej dlhoročnej praxe autorka ukazuje možnosti, ako môže človek v kríze odpovedať na túto svoju situáciu ako na výzvu na tvorivosť. Úlohou terapeuta, ktorý s človekom v kríze pracuje, je podporovať svojho klienta, aby túto výzvu prijal a odpovedal na ňu. Autorka berie do úvahy nielen oblasť individuálnej psychiky človeka, ale aj rodinný, profesionálny a vôbec sociálny rozmer krízy.

Knihu si môžete zakúpiť priamo vo vydavateľstve tu :

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.

https://obchod.portalslovakia.sk/krize-a-tvorivy-pristup-k-ni/


Umení být nešťastný - Dirk de Wachter

V našej dobe, keď sa všetko točí okolo hľadania šťastia a kedy dokonalosť a autonómia akoby boli normou, je mnoho ľudí zároveň osamelých. Autor, známy belgický psychiater, verí, že snaha o šťastie ako cieľ života je chybná. Poukazuje na to, že smútok a problémy nie sú v modernej spoločnosti považované za normálne javy. Vyzýva ľudí, aby sa navzájom častejšie podporovali a nehľadali hneď odbornú pomoc. De Wachter pevne verí, že smútok nie je psychiatrická porucha, ale súčasť života. Proti hľadaniu šťastia kladie usilovanie o zmysel a význam, čo sú podľa neho oveľa cennejšie vodítka na ceste životom. Umenie byť nešťastný je zrozumiteľná, čítavá a láskyplná kniha o jednom aspekte života, ktorému sa obvykle nedostáva dostatočnej pozornosti. Prof. Dr. Dirk de Wachter je belgický psychiater a psychoterapeut v Univerzitnom psychiatrickom centre na Katolíckej univerzite (KU) v Lovani. Je odborníkom na systemickú a rodinnú terapiu, v tomto odbore pôsobí ako školiteľ a supervízor. 

Knihu si môžete zakúpiť priamo vo vydavateľstve tu :

Pri zadávaní objednávky do poznámky zadajte kód : FIALOVE15 pre uplatnenie zľavy 15% z nákupu.

https://obchod.portalslovakia.sk/umeni-byt-nestastny/

Anna Hogenová - Žít z vlastního pramene

Žiť z vlastného prameňa znamená byť zobraný, byť pri sebe. V tomto "u seba" je zároveň prítomný celok, bytie, ktoré prežívame az ktorého vždy po prvýkrát a naposledy žijeme. Otvára sa tu to vzácne, podstatné a posvätné. Veď nakoniec bytia, otvorenosť a pravdivosť v živote alebo láska poukazujú na to isté. Kniha rozhovorov s Annou Hogenovou je knihou o živote a živej filozofii, knihou o podstatnom v živote.

Knihu si môžete zakúpiť tu :

https://www.martinus.sk/?uItem=617243


Elisabeth Lucasová - Kľúč k zmysluplnému životu

Elisabeth Lukasová čerpá zo svojich bohatých, dlhoročných životných a praktických skúseností v logoterapeutickej praxi. Každodenne sa stretáva s ľuďmi, ktorí sa musia vyrovnávať s typickými problémami a krízami života v našom svete a našich časoch. Pri tom všetkom hovorí v jej prospech vedecká fundovanosť jej výpovedí. Svoju kariéru začala experimentálnym výskumom a štatistickým skúmaním. Čitateľ jej však bude asi najviac vďačný, že mu takým poučným a názorným spôsobom umožnila pohľad do dielne logoterapeuta. Všetko totiž objasňuje na príkladoch konkrétnych prípadov, dokonca s úryvkami z dialógov, ako sa skutočne odohrali. Tým Elisabeth Lukasová vychádza v ústrety najmodernejšiemu trendu: vytvárať možnosti pre psychoterapeutickú pomoc samému sebe.
Opakovane ponúka čitateľovi možnosť, aby logoterapeutický spôsob myslenia použil aj na seba samého, a je neuveriteľné, aké úspechy možno touto cestou dosiahnuť. Toto dielo o logoterapii nie je určené ani tak psychoterapeutom, aby ich oboznámilo s takou alebo onakou technikou, ale skôr pacientom samým - a tiež (ešte) nie neurotickým čitateľom. Obaja môžu poznatky logoterapie čerpať priamo z knihy a použiť na sebe, a tak si za určitých okolností ušetriť cestu k profesionálnemu terapeutovi.

Knihu si môžete kúpiť tu :

https://www.martinus.sk/?uItem=150255


Irvin D. Yalom - Všetko trvá krátko

"Všetko trvá krátko," napísal Marcus Aurelius, "aká krátka je pamäť, tak aj pamiatka."
V dlhoočakávanej novej zbierke príbehov opisuje renomovaný psychiater Irvin D. Yalom zápas, ktorý podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími výzvami ľudskej existencie: ako žiť zmysluplný život a ako sa vyrovnať s jeho neodvratným koncom.
V knihe sa stretneme so zdravotnou sestrou, ktorá je rozhnevaná a utrápená, jej syn prepadol drogám a zločinu, a ona predsa musí utešovať ľudí, síce trpiacich, no obklopených blízkymi a životom, aký by si s nimi rada vymenila. Vidíme tu úspešného podnikateľa, ktorý si po samovražde svojho priateľa zúfa nad tajnosťami a zámlkami v ich vzťahu. Stretávame sa s čerstvou psychologičkou, ktorej štúdium ľudských psychických problémov poškodí najvzácnejšie spomienky na mŕtveho priateľa. A napokon je tu muž, ktorý odmieta filozofiu a útechu z nej, takže ešte aj u Yaloma vyprovokuje krízu sebaistoty.
Je to radikálne úprimné priznanie ťažkostí ľudského života, ale aj oslava toho najkrajšieho, čo život prináša: lásky, rodiny, priateľstva. Všetko trvá krátko a všetci sme tu len dočasne. S Yalomom ako sprievodcom môžeme prežívať svoje dni nielen ako znesiteľné, ale ako zmysluplné a azda aj radostné. 

Knihu si môžete zakúpiť tu :

https://www.martinus.sk/?uItem=895869